"posuwać się do" - angielskie tłumaczenie

PL

"posuwać się do" po angielsku

PL posuwać się do
volume_up
{czasownik zwrotny}

posuwać się do (też: zmierzać ku)
to make ones way towards

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "posuwać się do"

posuwać czasownik
English
się zaimek
do rzeczownik
English
do przyimek
do

Przykłady użycia - "posuwać się do" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDlatego też potrzebujemy poświęcić szczególną uwagę temu, jak możemy posuwać się do przodu w celowy sposób.
We need, therefore, to give specific thought to how we can move forwards in a targeted way.
PolishJednakże proces ten musi posuwać się do przodu mimo rozczarowań, z jakimi niekiedy się wiąże.
However, it is a process that must be moved forward despite the disappointments that it sometimes involves.
PolishJednak nie wolno nam również posuwać się do drugiego ekstremum.
However, we must not go to the other extreme, either.
PolishNikt nie kwestionuje prawa do strajku, lecz nie można posuwać się do tego, aby zagrażać konkurencyjności usługodawców.
No one questions the right to strike, but this must not be allowed to go so far as to endanger the competitiveness of the service providers.
PolishOczywiście jest zbyt wcześnie, aby komentować tę ostatnią rundę rozmów, mamy jednak nadzieję, że obie strony będą konstruktywnie posuwać się do przodu.
It is, of course, too early to comment on this recent round of talks, but we hope that both sides will proceed in a constructive manner.
Polishposuwać się do przodu
PolishMam poczucie, że jesteśmy na właściwej drodze i możemy, i musimy posuwać się do przodu z determinacją w celu wdrożenia prawdziwie globalnego podejścia do migracji.
I feel that we are on the right road and that we can, and must, move forward with determination to implement a truly global approach to migration.
PolishJeśli zabraknie tych trzech podstawowych elementów - rozwoju politycznego, rozwoju gospodarczego i zmian w sytuacji wewnętrznej - bardzo trudno będzie nam posuwać się do przodu.
If those three basic elements - political development, economic development and changes in the situation on the ground - are lacking, it will be very difficult for us to move forward.