"posunąć naprzód" - angielskie tłumaczenie

PL

"posunąć naprzód" po angielsku

PL posunąć naprzód
volume_up
{czasownik}

posunąć naprzód (też: wzmóc, wchodzić, zwiększać, zintensyfikować)
Powinniśmy łączyć środki, aby posunąć naprzód możliwości badawcze.
We should put the money together to step up our research capacity.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "posunąć naprzód"

posunąć czasownik
naprzód przysłówek
naprzód wykrzyknik
English

Przykłady użycia - "posunąć naprzód" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJedynie poprzez poznanie prawdy, całej prawdy, możemy posunąć się naprzód.
It is only by knowing the truth, the whole truth, that we can move forward.
PolishNaprawdę musimy posunąć naprzód sprawę rachunków ekonomicznych środowiska.
We really do need to proceed with environmental economic accounts.
PolishBędziemy potrzebowali jeszcze wielu działań, aby posunąć się naprzód.
We will still need a lot of measures to really move ahead.
PolishDlatego właśnie musimy posunąć naprzód kwestię agendy społecznej.
That is why we must move forward the Social Agenda.
PolishTymczasem musimy pracować nad poprawą bezpieczeństwa i posunąć naprzód somalijski proces pojednania.
Meanwhile, we need to work to improve security and to make the Somali reconciliation process move forward.
PolishW Albanii prowadzimy rozmowy z premierem oraz z opozycją, aby posunąć dialog naprzód.
In Albania, we have been in discussions with the Prime Minister and with the opposition to try to get the dialogue moving.
PolishNależy, moim zdaniem, posunąć naprzód kwestie, od których nie ma już odwrotu, na które powinniśmy kłaść nacisk.
I think we need to go forward with matters on which we cannot turn back, matters we need to insist on.
PolishCo więc możemy uczynić, by posunąć naprzód tę kwestię?
Finally, there has been very little progress with Russia so what can we do to move things forward?
PolishDziękuję im za zorganizowane posiedzenie, które było bardzo owocne i pomogło posunąć sprawę naprzód.
I would like to thank them for the hearing which was organised and which was of real help and great use in bringing this file forward.
PolishProszę wybrać jednego z kandydatów - widziałem, że jest ich dość - na przewodniczącego Rady i posunąć tę sprawę naprzód.
Pick one of the candidates - I have seen there are enough candidates - for the President of the Council and go forward with it.
PolishJa również chciałem posunąć się naprzód.
PolishPowinniśmy zatem czynić poważne wysiłki, aby posunąć się w Cancún naprzód w oparciu o bardzo rzeczywistą materię porozumienia kopenhaskiego.
So we should make a serious effort to advance at Cancún - building on the very real substance of the Copenhagen Accord.
PolishMusimy przyznać, że Komisja zrobiła wszystko, aby projekt SIS II posunąć naprzód, łącznie z przyjęciem nienajlepszych wyników testów.
We must admit that the Commission has done everything to advance the SIS II project, including putting up with less than perfect test results.
PolishWraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego sprawa równości płci zyskała na znaczeniu i naszym obowiązkiem jest posunąćnaprzód.
The issue of gender equality has been given greater prominence with the entry into force of the Treaty of Lisbon and we have a responsibility to take it forward.
PolishW związku z tym uważam, że należy natychmiast w sposób zdecydowany i skuteczny posunąć naprzód proces konsolidacji Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego.
In this regard, I believe that there is an urgent need to move forward in a concrete and effective way with consolidating the Union for the Mediterranean.
PolishTe dwie kwestie powinny zostać odpowiednio rozstrzygnięte w ramach przeglądu planu działania na rzecz efektywności energetycznej, żeby posunąć sprawy naprzód tak, jak tego chcemy.
These two issues should be properly addressed in the revision of the Energy Efficiency Action Plan in order to get things moving as desired.
PolishW odniesieniu do Gruzji uważam, że sprawy powinny posunąć się naprzód, aby uniknąć sytuacji, w której obywatele Gruzji są inaczej traktowani niż obywatele Osetii Południowej.
As regards Georgia, I believe things should move toward avoiding the situation that the citizens of Georgia deal with as compared to the citizens of South Osetia.