"postać" - angielskie tłumaczenie

PL

"postać" po angielsku

volume_up
postać {czas. dk}
EN

PL postać
volume_up
{żeński}

1. Psychologia

postać
volume_up
gestalt {rzecz.}
Ponieważ psychologia postaci gestalt podkreśla rozpoznanie wzoru, ponad elementami, które go tworzą.
Because Gestalt Psychology emphasizes recognition of pattern over parts that comprise a pattern.
Śpiew jest jednym z najstarszych sposobów aby dać się usłyszeć i zrozumieć. ~~~ Natknąłem się na fantastyczną pracę Wolfganga Köhlera, zwanego ojcem psychologi postaci (gestaltyzmu).
And I came across this fantastic research by Wolfgang Köhler, the so-called father of gestalt psychology, from 1927, who submitted to an audience like yourselves the following two shapes.

2. inne

postać (też: rysunek, liczba, figura, cyfra)
volume_up
figure {rzecz.}
Ta kluczowa postać musi być głosem Europy w świecie.
This key figure must be the voice of Europe in the world.
Ten jedyny raz rozpoznał postać w halucynacji.
That was the only figure he recognized.
. ~~~ Chciałam, by postać ludzka na zdjęciu stała się jej częścią.
And, in a way, I wanted the human figure in the picture to become a part of that nature.
postać
volume_up
effigy {rzecz.} (statue)
postać (też: pozór, forma, przykrywka, maska)
volume_up
guise {rzecz.}
Nowy wspólnotowy program oznakowania ekologicznego przybierze nową postać jeśli chodzi o wygląd i treść.
The new Ecolabel will take on a new guise in terms of its look and content.
W przeszłości skrajnie prawicowi ekstremiści skrywali swoje twarze pod różnymi maskami i postaciami.
In the past, far-right extremists concealed their faces under various different masks and guises.
volume_up
character {rzecz.}
To wszystko tworzy jego postać tak skomplikowaną.
That's what makes this character so compelling.
Widzicie tu postać stojącą tam i przeszkodę na jej drodze.
What you see here is the character standing there, and there's an obstacle that we put in its way.
W wyniku tego zabiegu powstała pierwsza postać animowana komputerowo jaka pojawiła się kiedykolwiek w filmie.
And this resulted in the first soft-surface character, CG animation that was ever in a movie.
postać (też: figura, osobistość, persona)
volume_up
personage {rzecz.}

Przykłady użycia - "postać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo zmienia postać równania tego co racjonalne w decyzjach związanych z seksem.
But it is changing the equation of what's rational in sexual decision-making.
PolishExtavia ma postać proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
Extavia is a powder and solvent that are made up into a solution for injection.
PolishLek ma postać proszku i przed zastosowaniem należy go wymieszać z wodą pitną.
This medicine is a powder that must be first mixed with drinking water before use.
PolishLiofilizowana komponenta Haemophilus influenzae typ b (Hib) ma postać białego proszku.
The lyophilised Haemophilus influenzae type b (Hib) component is a white powder.
PolishPostać leku do stosowania dożylnego stanowi alternatywę dla podawania doustnego.
The intravenous formulation is an alternative to your oral administration.
PolishPremiks do sporządzania paszy leczniczej Doxyprex ma postać żółtych granulek.
Premix for medicated feeding stuff Doxyprex is presented as yellow granules.
PolishPreparat ProQuad ma postać zawiesiny podawanej we wstrzyknięciu podskórnym.
ProQuad is a suspension given by subcutaneous injection (injection under the skin).
PolishPostać 5, 0 ml zawiera 370 MBq w czasie aktywności referencyjnej w 5, 0 ml roztworu.
The 5.0 ml presentation contains 370 MBq at reference in 5.0 ml of solution.
PolishTygacil ma postać proszku, z którego sporządza się roztwór do infuzji (wlew dożylny).
Tygacil is a powder that is made up into a solution for infusion (drip into a vein).
PolishEXULETT ma postać proszku, z którego sporządza się roztwór do infuzji (wlew dożylny).
EXULETT is a powder that is made up into a solution for infusion (drip into a vein).
PolishPreparat Altargo ma postać maści, która zawiera substancję czynną retapamulinę.
Altargo is an ointment that contains the active substance retapamulin.
PolishSubstancja czynna ma postać liofilizowanego proszku do jednorazowego użycia.
The active substance is presented as a lyophilised powder for single-use.
PolishCELSENTRI nie leczy zakażenia wirusem HIV ani AIDS (zaawansowana postać zakażenia HIV).
CELSENTRI is not a cure for HIV infection or AIDS (advanced HIV infection).
PolishLek OLANZAPINA Mylan 15 mg i 20 mg ma postać białych, eliptycznych tabletek powlekanych.
Olanzapine Mylan 15 mg and 20 mg are elliptical, white, film-coated tablets.
PolishPreparat Xolair ma postać proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
Xolair is a powder and solvent, which are made up into a solution for injection.
PolishHycamtin ma postać proszku do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.
Hycamtin comes as a powder for concentrate for solution for intravenous infusion.
PolishSzczepionka ma postać emulsji (mieszanina olejowo- wodna) do wstrzykiwań.
The vaccine is an emulsion (a mixture of oil- and water-based liquids) for injection.
PolishPreparat Alimta ma postać proszku do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego (kroplówki).
Alimta is a powder that is made up into a solution for infusion (drip into a vein).
PolishPreparat Soliris ma postać koncentratu, z którego sporządza się roztwór do infuzji.
Soliris is a concentrate that is made up into a solution for infusion.
PolishWidzą tu państwo postać z przyklejonym do twarzy makijażem z fosforu.
And here you can see a subject having phosphorus makeup stippled on her face.