"porwać" - angielskie tłumaczenie

PL

"porwać" po angielsku

volume_up
porwać {czas. dk}

PL porwać
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

porwać (też: uprowadzić, uprowadzać)
Chciałbym tutaj podkreślić znaczenie "ostrzeżeń o porwaniach”, gdyż kwestia ta została poruszona w niewielu wystąpieniach.
I wish to stress the concept of 'kidnap warnings', because they have not been the subject of many speeches.
Tylko w ubiegłym roku porwano 10 obywateli europejskich, a czterech zabito.
In the last year alone, 10 European citizens were kidnapped and four were killed.
Zeus porwał Europę i obawiam się, że pan porywa naszą demokrację.
It was Zeus who kidnapped Europa, and my fear is that you are kidnapping our democracy.
porwać (też: porywać, uprowadzać, uprowadzić)
A tobie udało się ją porwać w przeciągu kilku minut!
Yet you managed to abduct her in a matter of minutes!
Przypominamy sobie, że 29 lutego tego roku został porwany i zastrzeleni zostali trzej członkowie jego ochrony.
He was abducted on 29 February and three of his bodyguards were shot.
Chcielibyśmy zastąpić go ustępem w brzmieniu: "do podjęcia wszelkich wysiłków, dzięki którym wszyscy porwani będą mogli bezpiecznie powrócić do swoich rodzin”.
We would like to replace this with: 'to make every effort to ensure that all who have been abducted are safely returned to their families.'
volume_up
to grab {czas.}
porwać (też: porywać, uprowadzić, uprowadzać)
volume_up
to highjack {czas.} (capture)
porwać (też: capnąć, przydybać)
volume_up
to nab {czas.}

2. "samolot, autobus, statek"

porwać (też: porywać, uprowadzić, uprowadzać)
volume_up
to hijack {czas.} (capture)

Przykłady użycia - "porwać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMogę to robić równolegle, gdy trzymam drugą rękę tu, i porwać inne, rozciągnąć to jak to.
I can do it simultaneously, where I'm holding this down, and gripping on another one, stretching this out like this.
PolishA tobie udało się ją porwać w przeciągu kilku minut!
Yet you managed to abduct her in a matter of minutes!
PolishTrzeba mieć alternatywę dla kraju, pokazać ją ludziom i porwać ludzi, aby ją zrozumieli.
It is necessary to have an alternative for the country, and to show people this alternative and interest them in it so that they understand.
PolishJak nie będziesz uważał, to może cię porwać.
PolishTedy Jezus poznawszy, iż mieli przyjść i porwać go, aby go uczynili królem, uszedł zasię sam tylko na górę.
Jesus therefore perceiving that they were about to come and take him by force, to make him king, withdrew again into the mountain himself alone.
PolishAlarmującą sytuację Romów nagłośniono, gdy media podały, że w Neapolu 16-letnia dziewczynka romska próbowała porwać 6-miesięczne dziecko, zabierając je matce.
The Roma emergency was declared when the media reported that a 16 year-old Romany girl had attempted to kidnap a 6 month-old baby from her mother in Naples.