PL

porcja {żeński}

volume_up
porcja (też: część)
Nie przechowywać porcji nie zużytego roztworu do infuzji w celu ponownego użycia.
Do not store any un used portion of the infusion solution for reuse.
Nie należy przechowywać niezużytej porcji roztworu do ponownego zastosowania.
Do not store any un used portion of the infusion solution for reuse.
Wyciągać tłok strzykawki aż do nabrania pierwszej porcji pełnej dawki.
Pull out syringe plunger until the first portion of your full dose is withdrawn 6.
Zrobiliśmy małą porcję i wysypaliśmy na podjazd, rzuciliśmy zapałkę i sssszu, rozbłysło się.
We made up a little batch and we put it on the driveway and we threw a match and phew, it flared up.
porcja
Wprawdzie w szkole wielokrotnie słyszała, że nie należy być grubym, jednak nie miała dostatecznego pojęcia o tym, na czym polega zdrowe odżywianie i jak wygląda normalna porcja.
She had heard a lot at school about how above all you must not be fat, but she was not sufficiently aware of how you should eat healthily and what a normal helping is.
porcja (też: grupa, zestaw, partia)
volume_up
lot {rzecz.} [Bryt.] (set, batch)
Wprawdzie w szkole wielokrotnie słyszała, że nie należy być grubym, jednak nie miała dostatecznego pojęcia o tym, na czym polega zdrowe odżywianie i jak wygląda normalna porcja.
She had heard a lot at school about how above all you must not be fat, but she was not sufficiently aware of how you should eat healthily and what a normal helping is.
porcja
Sprzedają półtora miliarda porcji każdego dnia.
They sell 1,:,5 billion servings every single day.
porcja (też: część, akcja, cegiełka)
Widzimy, że porcja funduszy przekazywana francuskim regionom staje się coraz mniejsza.
We can see that the share allocated to the French regions is continually shrinking.
Jesteśmy na tyle realistami, by wiedzieć, że rok 2009 przyniesie swoją porcję trudności i przeszkód.
We are realistic enough to know that 2009 will present its fair share of difficulties and obstacles.
porcja (też: część, zdobycz, racja, połów)
W przypadku powtórnej hipoglikemii, należy przyjąć kolejną porcję 10 do 20 g cukru.
If the hypoglycaemia comes back again take another 10 to 20 g sugar.
W przypadku powtórnej hipoglikemii należy przyjąć kolejną porcję 10 g do 20 g cukru.
If the hypoglycaemia comes back again take another 10 to 20 g sugar.
Jeśli pacjent nie jest w stanie połknąć tabletki, może ją rozkruszyć i dodać do niewielkiej ilości półpłynnego pokarmu lub płynu, a następnie przyjąć całą porcję bezpośrednio po przygotowaniu.
If you cannot swallow the tablet(s), you may crush and combine them with a small amount of food or drink, and take all the dose immediately.
porcja (też: gałka)
volume_up
dip {rzecz.} [Amer.]
porcja (też: porcyjka, masa, kupka)
volume_up
dollop {rzecz.} [pot.] (of sth)
porcja
volume_up
rasher {rzecz.} [Amer.]

Przykłady użycia - "porcja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWidzimy, że porcja funduszy przekazywana francuskim regionom staje się coraz mniejsza.
We can see that the share allocated to the French regions is continually shrinking.
PolishWymioty można ograniczyć poprzez podawanie tabletek z małą porcją jedzenia.
Vomiting may be reduced by giving the tablets with a small quantity of food.
PolishA mogła by też być to porcja dla pojedynczej osoby, zgadza się?
It could be a family-size pizza; it could be a very individual-size pizza, right?
PolishDuża, niekontrolowana porcja naszych odpadków popłynie rzekami do morza.
A large, unruly fraction of our trash will flow downriver to the sea.
PolishPorcja owsa wynagradza dobrze wykonaną pracę, ale owies dostarcza także energii do wykonania pozostałej pracy.
A ration of oats compensates a job well done, but oats also provide energy for all the work that remains.
Polish. ~~~ Wtedy ludza porcja była mniejsza niż jeden porcent.
Certainly, 10,000 years ago, the civilization's beginning, the human portion was less than one tenth of one percent.
PolishPięć porcji dziennie, czyli około 400 g warzyw i owoców, to zalecana dzienna porcja w zdrowej i zbilansowanej diecie.
Five portions per day, or around 400 g of fruit and vegetables, is the recommended daily allowance for a healthy and balanced diet.
PolishWłaściwą dawkę uzyskuje się przez dokładne zmieszanie preparatu Aivlosin 8. 5 mg/ g proszek doustny z dzienną porcją paszy dla każdej świni.
This is achieved by thoroughly mixing Aivlosin 8.5 mg/g Oral Powder into the daily ration for each individual pig.
PolishPonownie napełnić pojemnik dodatkową porcją wody lub soku pomarańczowego (co najmniej 120 ml), energicznie zamieszać i natychmiast wypić.
Refill the container with an additional volume (minimum of 120 ml) of water or orange juice, stir vigorously, and drink at once.
PolishWprawdzie w szkole wielokrotnie słyszała, że nie należy być grubym, jednak nie miała dostatecznego pojęcia o tym, na czym polega zdrowe odżywianie i jak wygląda normalna porcja.
She had heard a lot at school about how above all you must not be fat, but she was not sufficiently aware of how you should eat healthily and what a normal helping is.

Synonimy (polski) dla "porcja":

porcja