"porażka" - angielskie tłumaczenie

PL

"porażka" po angielsku

PL porażka
volume_up
{żeński}

1. ogólne

porażka (też: klęska, przegrana)
volume_up
defeat {rzecz.}
Jest to porażka, ale bynajmniej nie ostatnie słowo w tej sprawie.
This was a defeat, but it is far from the final word on the issue.
To jest porażka, która wpłynęła na wiarygodność Unii.
This is a defeat which has affected the Union's credibility.
To wielkie zwycięstwo oligopoli energetycznych, natomiast porażka konsumentów w Europie.
It is a big victory for the energy oligopolies and it is a defeat for consumers in Europe.
porażka (też: błąd, niepowodzenie, wpadka, wtopa)
volume_up
fail {rzecz.}
W szkolnym opracowaniu takie dane zostałyby określone jako porażka, całkowita porażka.
In a school report, these figures would be interpreted as a fail, a downright fail.
. ~~~ Porażka była dopuszczalna, dzięki niej uczyli się.
It asked them to create for themselves, and it allowed them to fail, process, learn from.
W rzeczywistości wszystkie scentralizowane plany UE okazują się porażką.
In fact, all centralised EU plans fail.
volume_up
failure {rzecz.}
To nie jest porażka modelu biznesowego: to porażka całego systemu gospodarczego.
This is not a failure of business models: it is a failure of the whole economic system.
Upadek gospodarki Irlandii byłby nie tylko porażką Europy, ale i upadkiem Europy.
The failure of the Irish economy would not only be a failure for Europe, but would be a failure of Europe.
Masakra w Srebrenicy była zbiorową porażką wspólnoty międzynarodowej, łącznie z UE.
Srebrenica was a collective failure of the international community, the EU included.
porażka (też: klęska, zmieszanie)
A tak zebrawszy się Saul, i wszystek lud, który był z nim, przyszli, gdzie była bitwa, a oto, każdego miecz był obrócony na towarzysza jego, i była porażka bardzo wielka.
And Saul and all the people that were with him were gathered together, and came to the battle: and, behold, every man's sword was against his fellow, [and there was] a very great discomfiture.

2. potoczny

porażka (też: wpadka, wtopa)
volume_up
bummer {rzecz.} [Bryt.] [pot.]
porażka (też: wpadka, fiasko, wtopa, gleba)
volume_up
pratfall {rzecz.} [pot.]

Synonimy (polski) dla "porażka":

porażka

Przykłady użycia - "porażka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJeśli ta poprawka zostanie przyjęta, będzie to porażka demokracji.
If this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
PolishPowiedziano nam, że jeśli zakończy się porażką, znajdziemy się w bardzo trudnym położeniu.
We have been told that if it fails, we will be in a very difficult position.
PolishNaszą porażką jest brak dostatecznego poziomu ambicji w trakcie tej debaty.
We are failing in not bringing sufficient ambition to this debate.
PolishA tutaj byłam wśród najlepszych......i wiedziałam, że czeka mnie dotkliwa porażka.
Here we are, like, crème de la crème, and there is no doubt about it, that I'm going to lose big.
PolishProces lizboński zakończył się porażką, a i Unia dla Śródziemnomorza okazała się sromotną klęską.
The Lisbon Process has failed and the Union for the Mediterranean has failed miserably.
PolishJeśli referendum skończy się porażką, ogromna większość Europejczyków nie będzie panu wdzięczna.
If the referendum fails, Sir, you will not be thanked by the vast majority of Europeans.
PolishWreszcie, w ostatecznym rozrachunku negocjacje zakończyły się porażką, co jest bardzo niefortunne.
Then, in the end, the negotiations failed, which is very unfortunate.
PolishNaszą porażką jest brak dostatecznego poczucia pilności tej debaty.
We are failing in not bringing enough urgency to this debate.
Polish. - Najważniejsze poprawki dotyczące uzyskiwania uprzedniej zgody okazały się porażką.
in writing. - The key amendments on prior authorisation failed.
PolishTymczasem to w Azji okaże się, czy walka z globalnym ociepleniem zakończy się zwycięstwem, czy porażką.
It is in Asia, meanwhile, that the challenge of combating global warming will be won or lost.
PolishDoskonale wiemy, jaką porażką okazała się strategia lizbońska.
We are well aware of how badly the Lisbon strategy turned out.
PolishLudzie zdają sobie sprawę, że ten system gospodarczy okazał się być porażką i nie ufają mu już.
People are realising that this economic system has failed and they no longer have any confidence in it.
PolishPonieważ on zrobił coś niebanalnego, coś skrajnego A moja wielka porażka?
Because he did something that was at the fringes.
PolishAlbowiem rannych wiele poległo, iż od Boga była ona porażka.
For there fell many slain, because the war was of God.
PolishSputnik nie był porażką techniczną, ale prestiżową.
Sputnik wasn't a technical loss, but it was a prestige loss.
PolishNie ma wątpliwości, że strategia lizbońska zakończyła się porażką, ponieważ próbowano w niej uwzględnić wszystkie aspekty.
There is no doubt that the Lisbon Strategy failed when it attempted to include everything.
PolishZastanawiam się, czy skończy się to taką sama porażką, jak program Gastarbeiter wiele lat temu.
I wonder whether that is going to come unstuck in the same way that our experience with Gastarbeiter did many years ago.
PolishPakt stabilności i wzrostu zakończył się porażką, co do tego zgodni są eksperci ponad podziałami partyjnymi.
The Stability and Growth Pact has failed - on this many experts across party-political boundaries are agreed.
PolishHandel emisjami w UE okazał się kompletną porażką.
Emissions trading in the EU has failed completely.
PolishNiepotrzebne nam żadne kolejne nieprzemyślane i pospieszne reakcje, jak na przykład zakończone porażką w przypadku zielonych paliw.
We do not need any more ill-considered hasty reactions like the green fuel fiasco either.