"popsuć" - angielskie tłumaczenie

PL

"popsuć" po angielsku

volume_up
popsuć {czas. dk}
EN

PL popsuć
volume_up
{czasownik}

popsuć (też: zepsuć, oszpecić)
volume_up
to mar {czas.}
volume_up
to mess {czas.} [Amer.] [pot.]
A wystarczy jedna osoba, by wszystko popsuć.
All it takes in one person to mess it up.
Wiecie, to mądre, bardzo sprytne stworzenie, też ssak naczelny, ale brakuje jej tego wszystkiego, o czym sądzimy, że mogło nas popsuć.
You know, she's a smart, very cut creature, a primate as well, but she lacks all the stuff we think might be messing us up.
Z jednej strony ubolewam, że sprawozdanie zostało popsute przez włączenie do niego kwestii zerowej tolerancji.
On the one hand, I regret the fact that the report was spoiled by the inclusion of the zero tolerance issue.
Niestety początek węgierskiej prezydencji zdecydowanie popsuła i zdominowała przyjęta ostatnio przez ten kraj kontrowersyjna ustawa medialna.
Unfortunately, the start of the Hungarian Presidency has been decidedly spoiled and dominated by the controversial media law recently adopted by the country.

Przykłady użycia - "popsuć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWiecie, to mądre, bardzo sprytne stworzenie, też ssak naczelny, ale brakuje jej tego wszystkiego, o czym sądzimy, że mogło nas popsuć.
You know, she's a smart, very cut creature, a primate as well, but she lacks all the stuff we think might be messing us up.
PolishNic nie mogłem popsuć.