"ponad" - angielskie tłumaczenie

PL

"ponad" po angielsku

volume_up
ponad {przyim.}
volume_up
ponad {przysł.}
volume_up
ponad talię {przym. m./f.}
PL

ponad {przyimek}

volume_up
Jest ich już ponad 14 milionów, a uprawiają ponad 10 % gruntów rolnych na świecie.
There are more than 14 million of them, working more than 10% of the world's arable land.
W ponad 20 misjach zorganizowanych w tym okresie wzięło udział ponad 70 000 mężczyzn i kobiet.
More than 70 000 men and women have been deployed in that period in more than 20 missions.
Ponad połowę z wszystkich tych przypadków stanowią przypadki choroby Alzheimera.
Alzheimer's disease is responsible for more than half of these cases.
ponad (też: nad, więcej niż)
pacjentek, zaawansowany rak jajnika: ponad 900 pacjentek, rak płuc: ponad 1 000 pacjentów).
patients, advanced ovarian cancer: over 900 patients, lung cancer: over 1,000 patients).
W Unii ponad 84 milionów obywateli żyje w ubóstwie. Kobiety stanowią ponad połowę tej liczby.
Over 84 million EU citizens live in poverty, and women account for over half of this figure.
Zginęło ponad 150 osób, ponad 1 200 zostało rannych, mamy do czynienia z licznymi przypadkami gwałtów.
Over 150 people died, over 1 200 were wounded, and there were numerous cases of rape.
Ale każda z tych trzech rzeczy ma wartość ponad to, do czego może służyć, bazującą na swojej historii.
But each of these three objects has value above and beyond what it can do for you based on its history.
above and beyond the call of duty
Organa policji państw członkowskich muszą nauczyć się współpracować ponad granicami i krajowymi priorytetami.
The Member States' police authorities must learn to cooperate above and beyond borders and national priorities.

Przykłady użycia - "ponad" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishFirma przedstawiła łącznie siedem badań z udziałem łącznie ponad 1000 pacjentów.
The Company submitted a total of seven studies, involving over 1,000 patients.
PolishTen późniejszy efekt kliniczny obserwowano po upływie ponad jednego roku leczenia.
This latter clinical effect was observed after more than one year of treatment.
PolishKonflikt w Darfurze stał się przyczyną exodusu ponad dwóch i pół miliona ludzi.
The conflict in Darfur resulted in the exodus of over two and half million people.
PolishU podłoża ponad 90 % przypadków prostytucji w Europie leży szantaż i przymus.
More than 90% of the prostitution in Europe arises from blackmail and extortion.
PolishZajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.
They take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.
PolishOd ponad dziesięciu lat wzywamy ten przemysł do budowy ekologicznych samochodów.
For more than ten years, we have been calling for the industry to build clean cars.
PolishW latach 2010–2011 niebieską flagę otrzymało ponad 2 960 plaż i przystani w UE.
Over 2 960 beaches and marinas in the EU were awarded a Blue Flag in 2010/11.
PolishJa sam pracowałem przez ponad trzy lata w sektorze dostawców motoryzacyjnych.
Personally, I worked for more than three years in the automotive supply sector.
PolishW niektórych krajach w tym sektorze znajduje zatrudnienie ponad 90% pracowników.
In some countries, this sector even accounts for more than 90% of employees.
PolishKażdego roku ponad 300,000 ptaków galvao zabija się na karnawałowych paradach.
Every year, more than 300,000 Galvao birds are killed during Carnival parades.
PolishTe rośliny występują w wielkiej różnorodności, ponad 28 000 gatunków na świecie.
These plants occur in great diversity, over 28,000 species around the world.
PolishW innych częściach świata fałszowanych może być ponad 30 % leków w sprzedaży.
In other parts of the world more than 30% of the medicines on sale can be fake.
PolishTrzy lata temu, firma płaciła za elektryczność niewiele ponad brytyjską średnią cenę.
Three years ago they were paying just marginally more than the average UK price.
PolishKarta została odważnie podpisana przez ponad dziesięć tysięcy obywateli chińskich.
This Charter has been bravely co-signed by more than 10 000 Chinese citizens.
PolishEnergia odnawialna stanowi dzisiaj niewiele ponad 6% energii zużywanej w UE.
Renewables today account for a little over 6% of the energy consumed in the EU.
PolishOd 2005 r. deficyt finansów publicznych Unii Europejskiej spadł o ponad połowę.
The European Union's public finance deficit has fallen by more than half since 2005.
PolishSądzę, że w roku 2009 ponad 1,8 miliona MŚP skorzystało z gwarancji pożyczkowych.
I believe that over 1.8 million SMEs benefited from loan guarantees in 2009.
PolishOficjalna pomoc rozwojowa zamyka się aktualnie w kwocie ponad 120 miliardów dolarów.
Official Development Assistance currently represents more than USD 120 billion.
PolishCel wynosi 95 gramów, a obecny park prawdopodobnie emituje ponad 200 gramów.
The target is 95 grams, and the current stock is probably at more than 200 grams.
PolishRządy UE przeznaczyły do tej pory na działania ratunkowe ponad 1,6 bln euro.
So far, EU governments have pumped more than €1.6 trillion into the rescue effort.

Synonimy (polski) dla "ponad":

ponad