"pomocy!" - angielskie tłumaczenie

PL

"pomocy!" po angielsku

EN
volume_up
pomóc {czas. dk}

PL pomocy!
volume_up
{wykrzyknik}

pomocy!
volume_up
help {wykrz.}
Prezentacja Centrum pomocyPoznaj nowe funkcje Centrum pomocy AdWords w pięciu szybkich krokach!
Help Center Guided TourTour the new AdWords Help Center features in 5 quick steps!
W obecnych programach tkwi potencjał udzielania pomocy, ale trzeba ułatwić dostęp do tej pomocy.
The programmes in place have the potential to help, but that help must be easier to obtain.
Dotyczą one praktycznej i zrozumiałej pomocy dla wszystkich obywateli UE.
They concern practical and comprehensible help for every citizen of the EU.

Synonimy (polski) dla "pomóc":

pomóc

Przykłady użycia - "pomocy!" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOdmowa takiej pomocy byłaby podła, niekonsekwentna, pełna hipokryzji i bezcelowa.
Not to tender it would be mean, inconsistent, hypocritical and self-defeating.
PolishJak często bywa, jesteśmy największym donatorem pomocy humanitarnej w Sri Lance.
As is so often the case, we have been the largest humanitarian donors in Sri Lanka.
PolishDotyczy to także pomocy w zakresie walki z produkcją narkotyków w Afganistanie.
This also involves assistance in combating the production of drugs in Afghanistan.
PolishMusimy jednak zastosować do naszych działań i pomocy nieco szerszą perspektywę.
However, we need to focus our attention and assistance a little further still.
PolishKomisja przyjmuje zieloną księgę dotyczącą pomocy prawnej w sprawach cywilnych.
The Commission adopts a Green Paper on judiciary assistance in civil matters.
PolishKażde państwo członkowskie działa na swoją rękę i uruchamia krajowe środki pomocy.
Every Member State is doing its own thing and launching national support measures.
PolishDlatego też byliśmy przeciwni likwidacji pomocy produkcyjnej i kwot mlecznych.
That is why we have opposed cancelling production aids and ending milk quotas.
PolishW ciężkich przypadkach, wymagających pomocy osób trzecich, może być konieczne
If severe, requiring third party assistance, infusion of glucose may be necessary.
PolishZ kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela pomocy finansowej.
The Polish Agency for Enterprise Development (PARP) provides financial assistance.
PolishPotrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?
Haven't found the information you need? Do you have a problem to solve? References
PolishWięcej informacji na temat korzystania z nich znajdziesz w naszych Centrach pomocy.
Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
PolishMamy bowiem ostrzegające przykłady z przeszłości w postaci "biur pomocy technicznej”.
We know the warning examples from history of the 'Technical Assistance Offices'.
PolishJeśli chodzi o podniesienie pułapu pomocy de minimis, to nie jest nowa sprawa.
With reference to the increase of the de minimis threshold, this is not a new issue.
PolishMamy przypadek dziennikarza, który zmarł z powodu nieudzielania pomocy medycznej.
We have a case of a journalist who died because he did not receive medical assistance.
PolishOpinia publiczna wspaniale odpowiedziała na wyzwanie w postaci pomocy dla Haiti.
The public has responded magnificently to the challenge of helping Haiti.
PolishApeluję o trzy konkretne europejskie akcje pomocy dla irackich chrześcijan.
I would plead for three concrete European relief efforts for Iraqi Christians.
PolishInstrument pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (
A facility providing financial assistance for Member States' balances of payments (
PolishTeraz w obronie praw człowieka musimy udzielić pomocy Stanom Zjednoczonym.
Now we need to be involved in helping the United States to defend human rights.
PolishKontrola wykonania budżetu w odniesieniu do instrumentu pomocy przedakcesyjnej (
Control of the budgetary implementation of the Instrument for Pre-Accession Assistance (
PolishMoje sprawozdanie w pełni popiera potrzebę zapewnienia Libanowi tej pomocy finansowej.
My report fully approves the need to secure this financial assistance for Lebanon.