PL pokonywać
volume_up
[pokonuję|pokonywałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Jednak jak w każdym partnerstwie mogą rodzić się problemy i trudności, a my musimy je pokonywać.
However, as in all partnerships, complications and difficulties can arise, and we have to overcome these.
Wciąż pamiętam czasy, kiedy aby wjechać z mojego kraju, Portugalii, do Hiszpanii, musieliśmy pokonywać wiele trudności.
I still remember when we had to overcome many difficulties in order to travel from my country, Portugal, to Spain.
Jest ona również konieczna dla zwiększania konkurencyjności, w miarę jak Unia będzie pokonywać kryzys gospodarczy.
It is also essential in increasing competitiveness as the EU overcomes the economic crisis.
pokonywać (też: pokonać)
volume_up
to negotiate [negotiated|negotiated] {czas.} (bend, turn, obstacle, rapids)
pokonywać (też: pokonać)
volume_up
to stave off {czas.} (fatigue)
Tan mi się podobał: "Watson pokonuje ludzkich przeciwników".
And I love this: "Watson Vanquishes Human Opponents."
pokonywać (też: zmiatać, pokonać, roznieść, zmieść)
volume_up
to brush aside {czas.} (beat)
pokonywać (też: pokonać)
volume_up
to iron out {czas.} [przen.] (difficulties)
pokonywać (też: pokonać)
volume_up
to outgun {czas.} [przen.]
pokonywać (też: przerastać, przeważać)
volume_up
to overmatch {czas.} [Amer.]

2. Sport

3. "przeszkodę, płot"

pokonywać (też: pokonać)
volume_up
to bestride [bestrode|bestrid; bestridden] {czas.} [form.] (obstruction, fence)

Synonimy (polski) dla "pokonywać":

pokonywać
Polish

Przykłady użycia - "pokonywać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPo leczeniu preparatem Thelin pacjenci mogli pokonywać znacznie większą odległość.
Patients could walk significantly further after treatment with Thelin.
PolishW tym budynku trzeba niekiedy pokonywać duże odległości, a windy jeżdżą czasami bardzo powoli.
There are some very long distances to walk in this building and the lifts can be very slow sometimes.
PolishIch długie nogi pomagają im pokonywać przeszkody.
And they've got their long legs so they can step around obstacles and so on.
PolishJest ona również konieczna dla zwiększania konkurencyjności, w miarę jak Unia będzie pokonywać kryzys gospodarczy.
It is also essential in increasing competitiveness as the EU overcomes the economic crisis.
PolishBez wątpienia jego bracia byli wstanie pokonywać długie dystanse w pogoni za zdobyczą, prawdopodobnie ciężko się pocąc.
His brothers certainly were able to run long distances chasing prey, probably sweating heavily as they did so.
PolishMa pani pokonywać do 300 000 mil rocznie.
You are expected to do 300 000 miles per year.
PolishOgólnie rzecz biorąc nasze MŚP nadal muszą pokonywać wiele przeszkód i wskutek tego tracą szanse na rozwój.
Broadly speaking, our SMEs are still running up against a great many barriers and, as a result, are missing out on growth potential.
PolishDzięki temu możemy lepiej korzystać z możliwości, jakie daje nam globalizacja i pokonywać związane z nią wyzwania.
As a result, we are also better equipped both to exploit the opportunities presented by globalisation and to meet its challenges.
PolishObserwatorium pomaga pokonywać te przeszkody, zapewniając zainteresowanym podmiotom wiedzę fachową i systematyczne informacje.
The Observatory helps to surmount these obstacles by providing expertise and systematic information to the operators concerned.
PolishGranicę, która niegdyś dzieliła Europę na dwie części, dziś swobodnie mogą pokonywać Europejczycy z tych trzech krajów.
That border, which once separated us in Europe, between the two sides of Europe, is now a free point of circulation among Europeans from all those countries.
PolishLudzie muszą pokonywać przeszkody, by uzyskać zwrot kosztów leczenia otrzymanego za granicą, a bardzo trudno jest im znaleźć potrzebną informację.
People have to jump through hoops to be reimbursed for treatment received abroad, and it is very difficult for them to find the information they need.
PolishWiele MŚP, już obciążonych ogromną unijną biurokracją i dysponujących ograniczonymi zasobami ludzkimi, po prostu nie ma możliwości ani czasu, by pokonywać obecne procedury aplikacyjne.
Already burdened by huge amounts of EU red tape, many SMEs with limited manpower simply do not have the capacity or time to go through the current application processes.