"pokój" - angielskie tłumaczenie

PL

"pokój" po angielsku

PL pokój
volume_up
{męski}

1. ogólne

pokój (też: spokój)
volume_up
peace {rzecz.}
Musimy przywrócić pokój i zapewnić pokój w Gruzji.
We must restore peace and ensure that there is peace in Georgia.
Pokój wymaga struktur demokratycznych, które są fundamentem praw mniejszości.
Peace requires democratic structures that uphold the rights of minorities.
Pokój można zapewnić jedynie stosując legalne i politycznie uzgodnione rozwiązania.
It is only by means of legal, agreed political solutions that peace can be ensured.
pokój (też: komórka, izba, komora, komnata)
volume_up
chamber {rzecz.}
A tak weszła Betsaba do króla na pokój; a król się już był bardzo zstarzał, a Abisag Sunamitka posługowała królowi.
And Bath-sheba went in unto the king into the chamber: and the king was very old; and Abishag the Shunammite was ministering unto the king.
Tedy rzekł Amnon do Tamary: Przynieś sama tę potrawę do pokoju, abym jadł z ręki twej.
And Amnon said unto Tamar, Bring the food into the chamber, that I may eat from thy hand.
A tak wziąwszy Tamara placki, które nagotowała, przyniosła je przed Amnona, brata swego, do pokoju.
And Tamar took the cakes which she had made, and brought them into the chamber to Amnon her brother.
pokój (też: szansa, izba, możliwość, miejsce)
volume_up
room {rzecz.}
Wyobraźcie sobie jednak niezbyt popularną osobę przechodzącą przez pokój.
But imagine someone who's not very popular moves through the room.
Więc wypełnił pokój, i odbyliśmy niezwykłą rozmowę.
And so he filled the room, and we had an extraordinary conversation.
To jest pokój dzienny rodziny Patkotaków w ich domu w Barrow.
This is in the Patkotak's family living room in their house in Barrow.

2. "do relaksu"

pokój (też: pokój do relaksu)
volume_up
den {rzecz.} [Amer.]
Posłuchaj, Tommy, mój brat, ma właśnie kolejne dziecko, a Angela, jego żona, chce przenieść bliźniaki z powrotem do pokoju Gail, a Sally położyć na kozetce, a ja stracę miejsce na kanapie.
Look, Tommy, that's my brother, he had another kid and Angela, she's his wife, wants to move the twins back into Gail's room and put Sally in the den, so I lose the couch.

3. "do pracy"

pokój
volume_up
den {rzecz.} [Bryt.]
Posłuchaj, Tommy, mój brat, ma właśnie kolejne dziecko, a Angela, jego żona, chce przenieść bliźniaki z powrotem do pokoju Gail, a Sally położyć na kozetce, a ja stracę miejsce na kanapie.
Look, Tommy, that's my brother, he had another kid and Angela, she's his wife, wants to move the twins back into Gail's room and put Sally in the den, so I lose the couch.

Synonimy (polski) dla "pokój":

pokój

Przykłady użycia - "pokój" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishA gdy się on nie dał namówić, daliśmy pokój, mówiąc: Niech się stanie wola Pańska.
And when he would not be persuaded, we ceased, saying, The will of the Lord be done.
PolishBez analizy przeszłości i uznania prawdy pokój nie jest możliwy.
Pacification is not possible without processing the past and acknowledging the truth.
PolishBłogosławieni pokój czyniący; albowiem oni synami Bożymi nazwani będą.
Blessed are the peacemakers: for they shall be called sons of God.
PolishNie jestem przyzwyczajona do hałasu dzieci... dlatego wybrałam ten pokój.
Well, I'm not used to children's noises around the house... and that's the reason I chose that one.
PolishAbyś mu sprawił pokój od złych dni, ażby był wykopany dół niezbożnikowi.
That thou mayest give him rest from the days of adversity, Until the pit be digged for the wicked.
PolishZagracony pokój z krzywymi ścianami brzmiał naprawdę nieźle.
With all the uneven walls and all the crap everywhere, it actually sounded pretty good.
PolishNa szali w tym tak podzielonym regionie leży być może przyszły pokój.
It is perhaps a peaceful future that hangs in the balance in this region of unparalleled division.
PolishAlbowiembym teraz leżał i odpoczywał; spałbym i miałbym pokój,
For now should I have lain down and been quiet; I should have slept; then had I been at rest,
PolishWyciągnął ręce swoje na tych, którzy z nim mieli pokój, wzruszył przymierze swoje.
His mouth was smooth as butter, But his heart was war: His words were softer than oil, Yet were they drawn swords.
PolishJako napisano: O jako śliczne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy!
even as it is written, How beautiful are the feet of them that bring glad tidings of good things!
PolishBędzie również wymagać wytrwałości, jeśli chcemy zaprowadzić trwały pokój w tym wstrząśniętym wojnami kraju.
It will also require stamina, if we want to bring lasting development to this war-torn country.
PolishMusicie wiedzieć, że pokój, na który patrzycie jest śnieżnobiały.
Every single surface of this restaurant is white.
PolishPodsumowując, Unia Europejska jest jedną z najskuteczniejszych organizacji wprowadzających pokój na świecie.
To conclude, the European Union is one of the most successful peacemaking organisations in the world.
PolishPokój, pokój tobie, i pokój pomocnikom twoim
Then David received them, and made them captains of the band.
PolishMogłaby dać własnej siostrzenicy lepszy pokój.
You'd think she'd do better than this for her own niece.
PolishW porządku, przesuńmy ten pokój na pozycję celowania.
All right, take us down to the cannon floor.
PolishAle posłucham, co rzecze Bóg, on Pan mocny; zaiste mówi pokój do ludu swego, i do świętych swoich, byle się jedno zaś do głupstwa nie wracali.
Surely his salvation is nigh them that fear him, That glory may dwell in our land.
PolishTedy rzekł Ezechyjasz do Izajasza: Dobre jest słowo Pańskie, któreś mówił; (i dołożył: Dobre,) przeto, że pokój i prawda będzie za dni moich.
Then said Hezekiah unto Isaiah, Good is the word of Jehovah which thou hast spoken.
PolishMożna łatwo oskarżyć nas, że zamiast przywracać pokój, podsycamy miejscowe konflikty we wrażliwych częściach świata.
We can easily be accused, instead of peacemaking, of fuelling local conflicts in vulnerable parts of the world.
PolishWtedy pokój w zjednoczonej Europie, Parlament Europejski wydawałyby się nierealną mrzonką dla każdego, kto przeżył wojnę.
At that moment, a peaceful United Europe, a European Parliament, must have seemed like a fantasy to anyone alive.