"poinformować" - angielskie tłumaczenie

PL

"poinformować" po angielsku

PL poinformować
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

poinformować (też: informować, dawać znać, alarmować, meldować)
Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o istniejącej lub planowanej ciąży.
Inform your doctor or nurse if you are planning to become pregnant or if you are ed
Jeżeli zachodzi konieczność szczepienia, należy wcześniej poinformować lekarza.
If you need to have any vaccinations, please inform your doctor beforehand.
Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią.
Inform your doctor if you are breast-feeding or intending to breast-feed.

2. "kogoś"

poinformować (też: wkręcić)
volume_up
to loop sb in {czas.} [pot.]

Przykłady użycia - "poinformować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNależy poinformować farmaceutę o jakichkolwiek zmianach w wyglądzie kapsułek.
Tell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the capsules.
PolishNależy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów.
You should tell your doctor immediately if you experience any of these symptoms.
PolishNależy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią.
Persons who are breast-feeding or who intend to breast-feed should tell the doctor.
PolishNależy również poinformować pacjentów, że emtrycytabina nie leczy zakażenia HIV.
Patients should also be informed that emtricitabine is not a cure for HIV infection.
PolishJeżeli wystąpiły takie objawy, należy poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.
If this happens, you may have the symptoms listed below after your injection.
PolishNależy poinformowac lekarza lub farmaceutę o istnieniu ciąży lub o podejrzeniu ciąży.
Tell your doctor or pharmacist if you are pregnant or think you may be pregnant.
PolishJeśli u pacjenta wystąpi taka reakcja, należy natychmiast o tym poinformować lekarza.
If you experience a reaction like this, you should tell your doctor immediately.
PolishNależy poinformować lekarza przed szczepieniem, jeśli występuje osłabienie odporności
You should tell your doctor before vaccination if you have a poor immune response
PolishKoniecznie należy poinformować lekarza o istniejącej lub planowanej ciąży.
Be sure to tell your doctor if you are pregnant or planning to become pregnant.
PolishNależy jasno poinformować Chorwatów o tych korzyściach w najbliższych miesiącach.
Those benefits will have to be clearly communicated in the months to come.
PolishPrzed szczepieniem należy poinformować lekarza o stosowaniu maści Protopic.
Before receiving a vaccination tell your doctor that you are using Protopic.
PolishNależy jak najszybciej poinformować lekarza o następujących działaniach niepożądanych:
Tell your doctor about any of the following side effects as soon as possible:
PolishNależy natychmiast poinformować lekarza prowadzącego o tych lub innych objawach.
You should tell your doctor promptly about these or any other symptoms.
PolishPacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia omamów (głównie wzrokowych).
Patients should be informed that (mostly visual) hallucinations can occur.
PolishNależy zawsze poinformować lekarza prowadzącego o ciąży lub planach zajścia w ciążę.
Always tell your doctor if you are pregnant or planning to become pregnant.
PolishCiąża i karmienie piersią Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciąży.
You must tell your doctor if you think that you are (or might become) pregnant.
PolishO fakcie przyjmowania leków przeciwpasożytniczych pacjent powinien poinformować lekarza.
If you are taking a treatment against parasite infection, please tell your doctor.
PolishPacjenci, którzy byli lub będą poddawani radioterapii, powinni poinformować o tym lekarza.
If you have had or are going to have radiation therapy, please tell your doctor.
PolishNa początek chciałbym państwa poinformować o trudnej sytuacji w Polsce.
First of all, I would like to tell you about the difficult situation in Poland.
PolishNależy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli pacjent zauważy objawy infekcji.
Tell your doctor immediately if you notice any symptoms of infection.