"podsycać" - angielskie tłumaczenie

PL

"podsycać" po angielsku

volume_up
podsycać {czas. ndk}

PL podsycać
volume_up
{czasownik niedokonany}

podsycać (też: podsycić)
volume_up
to stoke {czas.} [przen.] (enthusiasm, interest, anger)
Zamiast podsycać prawicowy populizm, powinniśmy pracować, jako Europejczycy, nad wprowadzeniem potrzebnego prawodawstwa.
Instead of stoking up right-wing populism, we should be working as Europeans to put the necessary legislation in place.
Niestety, ekstremiści szyiccy, inspirowani i popierani przez Iran, w dalszym ciągu podsycają napięcia na tle wyznaniowym i szerzą propagandę przeciwko rządowi i królowi.
Unfortunately, Shi'ite extremists, inspired and supported by Iran, continue to stoke sectarian tensions and spread propaganda against the government and the king.
Istnieją rzeczowe dowody na podsycanie przemocy przez rumuńskie służby bezpieczeństwa - wspólnota międzynarodowa powinna przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie.
If there is real evidence that the Romanian Security Service has stoked violence, then that should be subject to scrutiny by the international community.
podsycać (też: podsycić)
volume_up
to stoke up {czas.} [przen.] (enthusiasm, interest, anger)
podsycać (też: podsycić)
volume_up
to whet {czas.} (curiosity, interest)
podsycać (też: tankować, zatankować)
volume_up
to fuel {czas.}
Może on nawet podsycać sprzeciw w całej Europie, a nie tylko w Irlandii.
It could even fuel opposition to the EU and not just in Ireland.
Chociaż dyskryminacyjne uwagi są godne potępienia, niekoniecznie muszą podsycać "nienawiść i przemoc”.
Although to be deplored, discriminatory comments do not necessarily fuel 'hatred and violence'.
Na całym świecie obserwujemy przypadki, gdzie bieżący kryzys gospodarczy zaczyna podsycać nietolerancję o podłożu rasistowskim i ksenofobicznym.
We have seen cases where the current economic crisis is starting to fuel racist and xenophobic intolerance across the world.

Synonimy (polski) dla "podsycać":

podsycać

Przykłady użycia - "podsycać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCo więcej, Rosja jest skłonna manipulować dostawami energii, by podsycać swe ambicje polityczne.
Furthermore, Russia is prone to manipulating energy supplies to pursue its political ambitions.
PolishNie chcę jednak podsycać oczekiwań.
But I don't want to create too many expectations.
PolishZamiast podsycać prawicowy populizm, powinniśmy pracować, jako Europejczycy, nad wprowadzeniem potrzebnego prawodawstwa.
Instead of stoking up right-wing populism, we should be working as Europeans to put the necessary legislation in place.
PolishRosja nie może ciągle podsycać antagonizmu między sobą a narodami zamieszkującymi wokół jej najważniejszego szlaku eksportowego.
Russia cannot continue to fan the flames of antagonism between itself and the peoples around its most important export route.