"po sobie" - angielskie tłumaczenie

PL

"po sobie" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego "po sobie" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "po sobie"

po przysłówek
po przyimek
po- afiks
English
sobie zaimek

Przykłady użycia - "po sobie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo ma miejsce również w waszych miastach, po prostu nie zdajecie sobie z tego sprawy.
This is happening in your local cities too, you're probably just not aware of it.
PolishZadaję sobie po pierwsze pytanie: czy podlega to europejskiej jurysdykcji?
The first question that I ask myself: does this come under Europe's jurisdiction?
PolishZnów budynek sam w sobie, po środku Los Angeles, na prawo od miejskiego ratusza.
And then, again, the building itself, middle of Los Angeles, right across from City Hall.
PolishTo znaczy: jeśli coś jest w Google, to po co zaśmiecać sobie tym głowę?
I mean, if there's stuff on Google, why would you need to stuff it into your head?
PolishOstatnio mieliśmy wiele szybko następujących po sobie upadłości linii lotniczych.
A number of airlines have recently gone bankrupt in rapid succession.
PolishAle po 10 latach zdałam sobie sprawę, że bez parytetów nic nie osiągniemy.
But after 10 years, I have realised that without quotas, we will not achieve anything.
PolishZrobiłem zdjęcie jego butów, podziękowaliśmy sobie i po prostu poszliśmy w swoją stronę.
And I took a picture of his shoes, and we thanked each other and just went on our way.
PolishZdali sobie oni po prostu sprawę, że procedura ich wyboru nie była procedurą demokratyczną.
However, people realised that the process did not involve democratic choice.
PolishA ja wystrzelę trzy strzały po bok jego, zmierzając sobie do celu.
And I will shoot three arrows on the side thereof, as though I shot at a mark.
PolishWiemy, że była tak wielka na podstawie jej siły uderzenia i krateru jaki pozostawiła po sobie.
We know it was that big because of the impact it had and the crater it left.
PolishPo drugie, zdaję sobie sprawę z tego, że podnoszą się głosy nawołujące do potępienia pana Mugabe.
Element number two is that I am well aware of calls for Mr Mugabe to be denounced.
PolishPo prostu wyobrażam sobie wtedy że mój cytat się wyczerpał, i zapominam o nim.
I simply figure I've used up my quota, and I forget about them.
PolishJego zdolności krasomówcze dały o sobie znać po raz pierwszy kiedy był w okręgu w Illinois.
His storytelling powers had first been recognized when he was on the circuit in Illinois.
PolishI najlepsze jest to, że one od tak nie śmigają sobie po rynku.
And the gag is that, of course, these aren't just running through the market.
Polish(Śmiech) Ci z Monako po prostu wzięli sobie Kartezjusza i odwrócili go.
(Laughter) Now, Monaco took Descartes, and just flipped him around.
PolishJednak czyniąc to, oczywiście pozostawiamy po sobie ślad w postaci danych.
However, in so doing, we naturally leave a data trail behind us.
PolishPo przeszkoleniu, pacjent może sobie sam wstrzykiwać roztwór leku.
Once you have been shown how, you can also inject the solution yourself.
PolishChodzi nam po prostu o zagwarantowanie sobie pewnych dostaw energii.
This is simply about ensuring that we have a reliable energy supply.
PolishNiepobożny dla pychy, którą po sobie pokazuje, nie pyta się o Boga; wszystka myśl jego, że niemasz Boga.
The wicked, in the pride of his countenance, [saith], He will not require [it].
PolishMąż nie sprząta po sobie ubrania, albo żona zawsze się spóźnia, cokolwiek.
The husband won't clear up his clothes, or the wife's always late for meetings, whatever it is, OK?

Pozostałe hasła

Polish
  • po sobie

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-niemiecki.