"plon" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o płoń,płonąć
PL

"plon" po angielsku

PL plon
volume_up
{męski}

1. ogólne

plon (też: żniwo, urodzaj, żniwa)
volume_up
harvest {rzecz.}
Jeżeli grunt nie jest dobrze przygotowany, nie będzie żadnych plonów.
If the ground is not properly prepared, there will be no harvest.
Na świecie szerzą się rasizm, niesprawiedliwość i przemoc, przynosząc tragiczny plon w postaci niepokoju i śmierci.
Racism and injustice and violence sweep our world, bringing a tragic harvest of heartache and death.
Dlatego wzywam Radę do nadania najwyższego priorytetu należytemu refinansowaniu plonów i zapasów żywności.
I therefore call on the Council to make sufficient refinancing of harvests and food stocks its number one priority.
plon (też: wydobycie, uzysk)
volume_up
yield {rzecz.}
Biological yield is really important.
Wzrost plonów uległ spowolnieniu, a konsumpcja globalna wzrosła.
We have had slower increases in yields and increasing global consumption.
Szacuje się także, że wprowadzenie takiego zakazu spowoduje spadek plonów pszenicy o 26%, do 62%, plonów ziemniaka o 22%, do 53% i innych roślin o 25%, do 77%.
It is estimated that such a ban would cut wheat yield by 26% to 62%, potato yield by 22% to 53% and some other vegetable yields by 25% to 77%.

2. Rolnictwo

plon
volume_up
crop {rzecz.}
W lecie wstrzymano dostarczanie wody do nawadniania, w rezultacie czego rolnicy stracili 80% plonów.
Water supplies for irrigation purposes were suspended during the summer and farmers suffered 80% crop losses as a result.
Sadzonki drzew, banany, papaja, Cały plon jest dla lokalnej społeczności. ~~~ Drzewa też rosną szybko.
We plant in the seedlings mixed with the bananas, the papayas, all the crops for the local people, but the trees are growing up fast in between as well.
Strategia tematyczna i dyrektywa muszą odnosić się zarówno do środków ochrony plonów, jak i do środków biobójczych.
The Thematic Strategy and the directive must deal with both crop protection measures and biocides.

Przykłady użycia - "plon" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishA Pan mu rzekł: Goń; bo zapewne ich dogonisz, i zapewne odbijesz plon.
And he answered him, Pursue; for thou shalt surely overtake [them], and shalt without fail recover [all].
PolishSadzonki drzew, banany, papaja, Cały plon jest dla lokalnej społeczności. ~~~ Drzewa też rosną szybko.
We plant in the seedlings mixed with the bananas, the papayas, all the crops for the local people, but the trees are growing up fast in between as well.
Polishjakie ziarno, taki plon
PolishWłaśnie tej pewności politycy nie zapewniają, i już zebraliśmy tego plon.
Look, what industry needs is political certainty; what politicians fail to deliver is that certainty, and we have reaped the reward for it.