"plamy" - angielskie tłumaczenie

PL

"plamy" po angielsku

volume_up
plamy {niemęskoos.}
EN

PL plamy
volume_up
{niemęskoosobowy}

plamy (też: oznaki)
volume_up
marks {l.mn.}

Synonimy (polski) dla "plac":

plac
Polish

Przykłady użycia - "plamy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishzmiany w zabarwieniu skóry, w tym ciemne plamy na skórze, często pojawiające się najpierw
changes in skin colour including darkening of the skin in patches often starting on hands and
PolishTe piegi to plamy słoneczne, są jedną z manifestacji pola magnetycznego Słońca.
They also cause the light from the star to vary.
PolishJeżeli to zrobimy, przestaniemy patrzeć na miasta jak na wielkie bezproduktywne plamy, jak ta tutaj.
And if we do that, we're going to stop seeing cities as big, metropolitan, unproductive blobs, like this.
PolishRozmiar plamy na tym wykresie to rozmiar populacji. ~~~ Wysokość wykresu to PKB na mieszkańca.
The size of the blob in this graph represents the size of the population, and the level of the graph represents GDP per capita.
PolishW przypadku plamy ropy w Zatoce Meksykańskiej wzywa się do zastosowania zasady, że zanieczyszczający płaci.
In the case of the oil slick in the Gulf of Mexico, application of the polluter-pays principle has been called for.
PolishBiałe plamy to nie naturalne ubarwienie.
And those white markings are not natural markings.
PolishJeśli zbytnio się oddalę obraz będzie zamazany, powstaną nieostre plamy przypominające tylko abstrakcję moich oczu.
You know, you're going to have these kind of blurry spots like this that maybe only resemble eyes in a very very abstract way.
PolishTe wielkie białe plamy.
PolishTo ciemne plamy, gdzie rodzi się światowy łańcuch dostaw -- łańcuch dostaw, który dostarcza nam nasze ulubione markowe produkty.
These are the dark pools where global supply chains begin -- the global supply chains, which bring us our favorite brand name products.
PolishMają na twarzy cierpki uśmiech, czarne, złowrogie oczy, a na ciele plamy, wyglądają naprawdę prehistorycznie i trochę strasznie.
They've got that wryly smile on their mouth. ~~~ They've got those black sinister eyes and those spots on their body. ~~~ They look positively prehistoric and a bit scary.
PolishWciąż wiemy zbyt mało o ekosystemach morskich, a wiele obszarów - zwłaszcza głębin morskich - to tylko białe plamy na naszych mapach.
(DE) Mr President, we still know far too little about marine ecosystems and many areas of the deep sea in particular are just white patches on our maps.
PolishZdaniem brytyjskich chemików ds. ochrony środowiska naturalnego nie powinno się było podejmować żadnych innych interwencji poza utrzymywaniem plamy ropy z dala od wybrzeża.
In the opinion of British environmental chemists, no other intervention should have been made besides keeping the oil slick away from the coastline.
Polishdezorientacja, letarg, zaczerwienienie twarzy, hipoksja, ból głowy, czerwone plamy na twarzy oraz utrata przytomności aż do śpiączki włącznie.
Other toxic effects include nausea, vomiting drowsiness, dizziness, confusion, lethargy, flushing, hypoxia, headache, red spots on the face, and unconsciousness to the point of coma
PolishPreparat Raptiva jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą (długotrwałą) łuszczycą plackowatą (chorobą powodującą czerwone, łuskowate plamy na skórze).
Raptiva is used for the treatment of adults with moderate to severe chronic (long-term) plaque psoriasis (a disease causing red, scaly patches on the skin).
PolishWpływ na skórę Brunatne plamy na twarzy, zaczerwienie skóry, w tym zmiany zapalne w obrębie kończyn górnych lub dolnych (rumień wielopostaciowy), trądzik lub wysypka krwotoczna.
Effects on the skin Brown pigmented patches in the face, redness of the skin including inflammation on the hands or the legs (erythema multiforme), hump rose or a bruise-like rash.