"personel" - angielskie tłumaczenie

PL

"personel" po angielsku

PL personel
volume_up
{męski}

personel (też: kadry)
volume_up
personnel {rzecz.}
Jego personel musi wykonywać swoje zadania w warunkach pełnej niezależności.
Its personnel must be able to operate in conditions of total independence.
Preparat powinien podawać wyłącznie wykwalifikowany personel w określonych warunkach.
The product should only be administered by qualified personnel in authorised settings.
personel powinien przejść przeszkolenie w zakresie przygotowywania preparatu;
Personnel should be trained to reconstitute the medicine
personel (też: pracownicy, zespół, buława, laska)
volume_up
staff {rzecz.}
Personel medyczny przygotowuje produkt InductOs na sali operacyjnej.
The medical staff will prepare InductOs in the operating room.
Banknoty sprawdzone przez wykwalifikowany personel można wypłacać jedynie w kasach.
Banknotes which have been tested by trained staff can only be disbursed over the counter.
Użyty system również powinien być usuwany przez personel szpitalny.
The used system should also be disposed of by medical staff.

Synonimy (polski) dla "personel":

personel

Przykłady użycia - "personel" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishVelosulin mo e by równie podawany do ylnie, ale tylko przez wyszkolony personel Pr
Intravenous administration should only be carried out by health care professionals.
PolishPodanie tą drogą może być przeprowadzone tylko przez wyszkolony personel medyczny.
This procedure should only be carried out by health care professionals.
PolishMycamine musi być przygotowana i podawana przez lekarza lub inny personel medyczny.
Mycamine must be prepared and given to you by a doctor or another health care professional.
PolishPacjent będzie nadzorowany przez personel medyczny w trakcie i po zakończeniu każdego wlewu.
You will be observed by a health professional during and after each infusion.
PolishProszek jest rozpuszczany w wodzie przed wstrzyknięciem przez fachowy personel medyczny.
The powder is reconstituted in the water before it is injected by a health professional.
PolishDocetaxel Winthrop jest lekiem do podawania przez personel medyczny.
Docetaxel Winthrop will be administered to you by a healthcare professional.
PolishSamodzielne podanie podskórne może odbywać się po przeszkoleniu przez personel medyczny. o eg
Subcutaneous self administration may be used after training by a medical professional. lo
PolishSamodzielne podanie podskórne może odbywać się po przeszkoleniu przez personel medyczny. o eg
Subcutaneous self administration may lo be used after training by a medical professional.
PolishLek VISTIDE może być podawany jedynie przez wykwalifikowany personel medyczny.
VISTIDE must be administered by a health care professional.
PolishNa prośbę pacjenta personel medyczny udostępni odpowiedni pojemnik.
Ask your doctor, hospital or pharmacist for an appropriate container.
PolishCANCIDAS zawsze będzie przygotowany i podawany przez lekarza lub inny personel medyczny.
CANCIDAS will always be prepared and given to you by a doctor or another healthcare professional.
PolishNależy wbić igłę pod skórę stosując technikę wstrzykiwania zaleconą przez personel medyczny.
Insert needle into skin using injection technique recommended by your healthcare professional.
PolishW razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego lub personel pielęgniarski.
If you feel unwell in any way you should contact your doctor or nurse immediately.
PolishDlatego produkt leczniczy jest przeznaczony do podawania przez personel medyczny (patrz punkt 6. 6).
Therefore treatment is intended to be administered by a healthcare provider (see section 6.6).
PolishPreparat Soliris powinien być podawany przez personel medyczny.
Soliris should be administered by a health care professional.
PolishTAXOTERE jest lekiem do podawania przez personel medyczny.
TAXOTERE will be administered to you by a healthcare professional.
PolishLekarz prowadzący, personel pielęgniarski lub farmaceuta pokaże sposób samodzielnego wstrzykiwania.
Your doctor, nurse or pharmacist will show you how to inject yourself with the pre-filled syringe.
PolishOd maja 2005 roku wysoko wykwalifikowany personel musi pracować tam w całkowicie wrogim otoczeniu.
Since May 2005, highly qualified people there have had to work in an absolutely hostile environment.
PolishActrapid może być również podawany dożylnie, ale tylko przez wyszkolony personel medyczny.
Actrapid may also be administered intravenously, which should only be carried out by health care professionals.
PolishWażne jest, by w centrach SOLVIT był właściwie dobrany personel.
It is important that SOLVIT centres are well staffed.