PL

pasy {niemęskoosobowy}

volume_up
pasy (też: paski)
Nie tylko pasy bezpieczeństwa czy ekologiczne silniki.
Not just seat belts or ecological engines.
We wszystkich krajach UE należy zapinać pasy bezpieczeństwa we wszystkich pojazdach, łącznie z autokarami i minibusami.
In all EU countries seat belts must now be worn in all vehicles, including tourist coaches and minibuses.
Wszyscy musimy priorytetowo traktować ochronę lasów i dalsze zalesianie oraz pasy zieleni na obszarach miejskich.
The preservation and extension of forested areas, as well as green belts in urban environments, must be a priority for all of us.
pasy
We also use two cameras to detect the lanes of the road.
Zmieniałem pasy na autostradzie, a mój "opiekun", rajdowiec, powiedział: - Wiesz, właśnie dobiłeś do 180 km na godzinę.
I switched lanes on the highway and the driver, this chaperone, said, "You know, you were just going 110 miles an hour."
Bardzo starannie zakładasz wszystkie pasy uprzęży, zwłaszcza taśmy udowe, ponieważ przechodzą ci między nogami.
And you're very careful how you put the straps, particularly the leg straps because they go between your legs.
pasy (też: paski)
pasy (też: paski)
These are regions, and not maritime strips.
Nadal posiadamy sześciometrowe pasy wokół pól i żywopłoty ze względów środowiskowych i uważam, że jest to również bardzo dobre.
We can still have the six-metre strips around the fields and hedgerows on environmental means and I think that is also very good.

Przykłady użycia - "pasy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZapinam przednie pasy, Obwiązuję się tylnimi, wiążę podwójne węzły.
I am buckling in seatbelts from the front. ~~~ I'm yanking them in from the back.
PolishPojedziemy na wycieczkę po 72% Ziemi, więc zapnijcie pasy.
I'm going to take you on a 16-minute trip on 72 percent of the planet, so buckle up.
PolishKierowcy, niezależnie do tego, jak bardzo doświadczeni, powinni zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.
Drivers, no matter how experienced, should always fasten their seatbelts.
PolishPłótno robi, i sprzedaje, także pasy sprzedaje kupcowi.
She maketh linen garments and selleth them, And delivereth girdles unto the merchant.
PolishBardzo starannie zakładasz wszystkie pasy uprzęży, zwłaszcza taśmy udowe, ponieważ przechodzą ci między nogami.
And you're very careful how you put the straps, particularly the leg straps because they go between your legs.
PolishWe wszystkich krajach UE należy zapinać pasy bezpieczeństwa we wszystkich pojazdach, łącznie z autokarami i minibusami.
In all EU countries seat belts must now be worn in all vehicles, including tourist coaches and minibuses.
PolishNie tylko pasy bezpieczeństwa czy ekologiczne silniki.
PolishOto właśnie obszar bieguna południowego z osławionymi pęknięciami przypominającymi tygrysie pasy, przecinającymi biegun południowy.
This is the south polar region, with the famous tiger-stripe fractures crossing the south pole.
PolishDwie kamery wykrywają pasy jezdni.
We also use two cameras to detect the lanes of the road.
PolishZapnijcie pasy, bo teraz dopiero będzie jazda.
PolishZmieniałem pasy na autostradzie, a mój "opiekun", rajdowiec, powiedział: - Wiesz, właśnie dobiłeś do 180 km na godzinę.
I switched lanes on the highway and the driver, this chaperone, said, "You know, you were just going 110 miles an hour."
PolishSą to regiony, a nie pasy nadmorskie.
PolishWszyscy musimy priorytetowo traktować ochronę lasów i dalsze zalesianie oraz pasy zieleni na obszarach miejskich.
The preservation and extension of forested areas, as well as green belts in urban environments, must be a priority for all of us.
PolishSą one coraz lepiej wyposażone w urządzenia techniczne - katalizatory, ABS, ASC, światła, pasy bezpieczeństwa i tak dalej.
They are equipped with technologies that are constantly improving: catalytic converters, ABS, ASC, lights, seat belts and so on.
PolishNadal posiadamy sześciometrowe pasy wokół pól i żywopłoty ze względów środowiskowych i uważam, że jest to również bardzo dobre.
We can still have the six-metre strips around the fields and hedgerows on environmental means and I think that is also very good.
Polishzapiąć pasy bezpieczeństwa
PolishOstatnio kilku rzeczoznawców od spraw bezpieczeństwa zgłosiło zastrzeżenia, że jakoby nie wiadomo o żadnym przypadku, w którym tego typu pasy okazałyby się niebezpieczne.
A few safety experts have now objected that there is not a single known case of this kind of belt proving dangerous.
PolishW chwili obecnej, na mocy decyzji państw członkowskich, linie lotnicze stosować będą wszystkie niezbędne akcesoria, czy to foteliki dla dzieci, czy pasy bezpieczeństwa.
Currently, by decision of the Member States, the airlines use all necessary devices, be they child seats or safety belts.
PolishWiem, że dopuszczono stosowanie przedłużaczy pasów dla szczególnie tęgich pasażerów, ale na ile mi wiadomo nie ma zezwolenia na takie dodatkowe pasy dla dzieci.
I am aware that authorisation has been granted for an expanding belt for corpulent persons, but so far as I know there is no authorisation for the additional belt for children.

Synonimy (polski) dla "pas":

pas