"pasować" - angielskie tłumaczenie

PL

"pasować" po angielsku

volume_up
pasować {czas. ndk}

PL pasować
volume_up
[pasuję|pasowałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Igły pochodzące z innych krajów mogą nie pasować do wstrzykiwacza NutropinAq Pen.
Needles from other countries may not fit on your NutropinAq Pen.
Te procesy muszą jednak idealnie do siebie pasować.
However, these work processes must fit together seamlessly.
Więc zawsze będzie pasować, w istocie.
So it will always fit together, conceptually, of course.
W rzeczywistości popierają Państwo tylko te wyniki, które Państwu pasują.
Indeed, you only support the results that suit you.
Język wojenny nie pasuje do stylu bankowego.
The language of war does not suit the style of banks.
Ale to nie pasuje do naszej księgi, nieprawdaż?
But that does not suit our book, does it?
Igły pochodzące z innych krajów mogą nie pasować do wstrzykiwacza NutropinAq Pen.
Needles from other countries may not fit on your NutropinAq Pen.
Te procesy muszą jednak idealnie do siebie pasować.
However, these work processes must fit together seamlessly.
Po pierwsze, jak ma do tego wszystkiego pasować zmieniająca się co sześć miesięcy prezydencja?
Firstly, where does the six-month rotating presidency fit into this?
pasować (też: minąć, mijać, zdać, przekazać)
pasować
Dostępne środki to między innymi oprocentowane depozyty i grzywny, a więc doskonale pasują one do opartej na karach filozofii całego pakietu, której się sprzeciwiam.
The measures available range from interest-bearing deposits to the charging of fines, and so slot perfectly into the punitive philosophy of the package as a whole, with which I disagree.
Podział ten dobrze też pasuje do historii geologicznej.
And as it turns out, it actually corresponds really nicely with geologic history.

2. "do czegoś"

pasować (też: harmonizować)

3. "z czymś"

pasować (też: harmonizować)
volume_up
to coordinate {czas. nieprzech.} (with sth)

4. "w brydżu"

pasować (też: minąć, mijać, zdać, przekazać)

5. Historia: "na rycerza"

pasować

7. "do kogoś/czegoś", przenośny

pasować
volume_up
to fit in {czas.} (with sb/sth)
Igły pochodzące z innych krajów mogą nie pasować do wstrzykiwacza NutropinAq Pen.
Needles from other countries may not fit on your NutropinAq Pen.
Te procesy muszą jednak idealnie do siebie pasować.
However, these work processes must fit together seamlessly.
Po pierwsze, jak ma do tego wszystkiego pasować zmieniająca się co sześć miesięcy prezydencja?
Firstly, where does the six-month rotating presidency fit into this?

Przykłady użycia - "pasować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo hiszpańskie powiedzenie mogłoby bardzo dobrze pasować do tej sytuacji.
That is a saying in Spain, which could very well be applied to this situation.
PolishIgły pochodzące z innych krajów mogą nie pasować do wstrzykiwacza NutropinAq Pen.
Needles from other countries may not fit on your NutropinAq Pen.
PolishPo pierwsze, jak ma do tego wszystkiego pasować zmieniająca się co sześć miesięcy prezydencja?
Firstly, where does the six-month rotating presidency fit into this?
PolishMam tylko nadzieję, że te optyczne, paralelne przekaźniki wzrokowe będą pasować do ich spojówek.
I just hope that the optical diaphanous polyalloy transducers...... can fit on one of their retinas.
PolishTe procesy muszą jednak idealnie do siebie pasować.
However, these work processes must fit together seamlessly.
PolishMuszą one pasować do mentalności i oczekiwań ludzi.
They must match people's mentality and expectations.
PolishWięc zawsze będzie pasować, w istocie.
So it will always fit together, conceptually, of course.
PolishWszystko musiało w nim idealnie pasować.
He needed to be a very sympathetic character.
PolishSą one właściwe jako instrument mający w założeniu pasować do ambitnej europejskiej polityki zwalczania nielegalnej imigracji.
They are appropriate in an instrument intended to match the ambitious European policy to combat illegal immigration.
PolishCo zatem nie będzie pasować do reszty?
PolishPokazaliśmy, że może to pasować do wszystkich danych, które mamy na temat układu galaktyk, wahań na tle mikrofalowym.
We've shown that it can fit all of the data that we have about the formation of galaxies, the fluctuations in the microwave background.
PolishPomyśleliśmy, że będzie pasować.
Polishwówczas cel powinien pasować do.
Polishpasować jak wół do karety
Polishpasować jak wół do karety
PolishKonieczne jest ich unowocześnienie w celu zapewnienia, że nadal będą pasować do globalnego środowiska handlowego, w którym działają przedsiębiorstwa unijne.
They need modernising to ensure that they remain relevant to the global commercial enivoronment in which EU business operates.
PolishPrzy ponad trzystu typach gleby w Unii Europejskiej jak możemy oczekiwać, że obejmiemy je wszystkie jedną dyrektywą i będzie ona pasować do wszystkich?
With more than three-hundred types of soil in the European Union, how can we expect to cover them all by means of a single directive?
Polishpasować jak ulał
PolishI sądzę, że może gdzieś w swojej historii podzieliliśmy życie na mnóstwo części, podzieliliśmy swój świat na mnóstwo kategorii, tak że wszystko ma pasować w określone miejsce.
It permeates their entire life. ~~~ And it's used for communication. ~~~ And it's used for conflict resolution.