"płaszczyzny" - angielskie tłumaczenie

PL

"płaszczyzny" po angielsku

volume_up
płaszczyzny {niemęskoos.}
EN

PL płaszczyzny
volume_up
{niemęskoosobowy}

płaszczyzny (też: stopnie, poziomy, szczeble)
volume_up
levels {l.mn.}

Synonimy (polski) dla "płaszczyzna":

płaszczyzna

Przykłady użycia - "płaszczyzny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW ramach tej umowy szukamy także wspólnej płaszczyzny w zakresie praw człowieka.
In this framework too, we are looking for common ground on human rights.
PolishOznacza to, że moglibyśmy zacząć tworzyć różne płaszczyzny badania ewolucji.
So that means we could then start to develop different platforms for exploring this evolution.
PolishDotyczy to w szczególności nowych państw członkowskich, ale także płaszczyzny międzynarodowej.
This applies in particular to the new Member States, but also to the international arena.
PolishPropagować i stwarzać płaszczyzny współpracy proponując ciekawe programy.
It should promote and create common ground for cooperation by putting forward interesting programmes.
PolishNie wypełnimy tego zadania za pomocą inercji, pięknych słów czy nawet wspólnej płaszczyzny porozumienia.
We cannot complete the European Union with inertia or fine words or simply from common ground.
PolishW tym punkcie nasze drogi się rozchodzą - nie ma szans na znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia.
This is where our paths diverge - no middle ground is possible.
PolishWielkim zadaniem dla nas wszystkich w najbliższych kilku tygodniach lub miesiącach będzie znalezienie wspólnej płaszczyzny.
The big task for us all in the next few weeks or months is to find common ground.
Polish Statut ESBC przewiduje dwie płaszczyzny kontroli zewnętrznej:
The Statute of the ESCB provides for two layers:
PolishW poszukiwaniu właściwej wspólnej drogi zachęcam nas wszystkich do znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia.
During the search for the right common path, I therefore invite us all to find more common ground.
PolishZnowu zgłębiamy przestrzeń i jej płaszczyzny.
Which is again exploring space, or the lines in space.
PolishNie chodzi tutaj o nowy wniosek o formalnym charakterze, lecz jedynie próbę znalezienia wspólnej płaszczyzny i osiągnięcia kompromisu.
This is not a new formal proposal; it is an attempt to find common ground and reach a compromise.
Polish. ~~~ Powstają różne płaszczyzny.
There are lines in front of the one on the right, and there are lines behind the one on the left, and so it takes it into different planes.
PolishKolejna istotna kwestia dotyczy płaszczyzny regionalnej.
PolishNajistotniejsze, w mojej opinii, płaszczyzny stosunków z Rosją to polityka energetyczna oraz prawa człowieka.
(PL) Madam President, in my opinion, the most significant aspects of relations with Russia are energy policy and human rights.
PolishWyobraźcie sobie środki masowego przekazu dostarczające wspólnej płaszczyzny i mamy gotowy przepis na wykorzystanie tego pomysłu w zupełnie nowy sposób.
Think of mass media as providing common ground and you have the recipe for taking this idea to a whole new place.
PolishJak słusznie zauważono - i przyjmuję to jako rodzaj krytyki - pod koniec przygotowań do konferencji nie potrafiliśmy naprawdę znaleźć wspólnej płaszczyzny.
As was rightly pointed out - and I take it as a kind of criticism - at the end of the preparations for the conference we were not really able to find a common ground.