"ostrze" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o ostrzyć
PL

"ostrze" po angielsku

PL ostrze
volume_up
{nijaki}

1. ogólne

ostrze (też: lemiesz, głownia, brzeszczot)
volume_up
blade {rzecz.}
Ostrzejszy niż kiedykolwiek, ostrze z karbonu... tnie kości w ten sposób.
Sharper than ever, its carbon steel blade... cuts bones like this.
Czy ktoś widzi ostrze na czubku tej igły?
Can anybody see the blade on the end of that needle?
Jest tam ostrze, które przetnie fragment tkanki i przeniesie go na szkiełko podstawowe mikroskopu.
There's a blade here that's going to cut across a section of the tissue and transfer it to a microscope slide.
ostrze (też: grot)
volume_up
arrowhead {rzecz.}
ostrze
ostrze (też: krawędź, rąbek, brzeg)
volume_up
edge {rzecz.}
Jeźliże się stępi żelazo, a nie naostrzyłby ostrza jego, tedy mocy przyłożyć musi; ale to daleko lepiej mądrość sprawić może.
If the iron be blunt, and one do not whet the edge, then must he put to more strength: but wisdom is profitable to direct.
I polegną od ostrza miecza, i zapędzeni będą w niewolę między wszystkie narody, i będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan.
And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led captive into all the nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled.
Ale Barak gonił wozy i wojsko aż do Haroset pogańskiego; i poległo wszystko wojsko Sysarowe od ostrza miecza, tak iż z nich i jeden nie został.
But Barak pursued after the chariots, and after the host, unto Harosheth of the Gentiles: and all the host of Sisera fell by the edge of the sword; there was not a man left.
ostrze (też: wzrost, wzwód, szpikulec, szpic)
volume_up
spike {rzecz.}
Wprowadzić ostrze zestawu do pobierania z filtrem do korka fiolki z lekiem BeneFIX.
Insert the filter spike end into the stopper of the BeneFIX vial.
(4) Wyjąć z opakowania nasadkę do rozpuszczania i pobierania leku (zapewniającą jałowość powietrza wprowadzanego do wewnątrz) i zdjąć osłonę z ostrza nasadki.
(4) Take the reconstitution and withdrawal device (which allows sterile air exchange) out of the blister and remove the protective cover from the spike.
(4) Wyjąć z opakowania specjalny przyrząd do rozpuszczania i pobierania leku (zapewniający jałowość powietrza wprowadzanego do wnętrza) i zdjąć osłonę z ostrza przyrządu.
(4) Take the reconstitution and withdrawal device (which allows sterile air exchange) out of the blister and remove the protective cover from the spike.

2. Technika: "wiertła"

Przykłady użycia - "ostrze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSpecjalne ostrze enia i rodki ostro no ci dotycz ce stosowania
Special warnings and special precautions for use
PolishSpecjalne ostrze enia i rodki ostro no ci dotycz ce stosowania
is 4.4 Special warnings and precautions for use
PolishSpecjalne ostrze enia i rodki ostro no ci dotycz ce stosowania
PolishDoustne podawanie oksybutyniny mo e powodowa konieczno uwzgl dnienia poni szych ostrze e; niemniej jednak podane zdarzenia nie wyst powały podczas bada klinicznych preparatu Kentera:
Oral administration of oxybutynin may warrant the following cautionary statements, but these events were not observed during clinical trials with Kentera: