"osobno" - angielskie tłumaczenie

PL

"osobno" po angielsku

volume_up
osobno {przysł.}

PL osobno
volume_up
{przysłówek}

osobno (też: szczególnie, oddzielnie)
volume_up
separately {przysł.}
To niebezpieczne, ponieważ cywilizacji nie można budować osobno.
This is dangerous because civilisation cannot be built separately.
Do czasu potwierdzenia zgodności roztwór do infuzji powinien być podany osobno.
Unless compatibility is proven, the solution for infusion should always be administered separately.
Do czasu potwierdzenia zgodności roztwór do infuzji powinien być podawany osobno.
Unless compatibility is proven, the solution for infusion should always be administered separately.
volume_up
apart {przysł.}
Tedy przystąpiwszy uczniowie do Jezusa osobno, rzekli mu: Czemużeśmy go my wygnać nie mogli?
Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast it out?
Pokolenie domu Lewiego osobno, i niewiasty ich osobno; pokolenie Semejego osobno, i niewisty ich osobno;
the family of the house of Levi apart, and their wives apart; the family of the Shimeites apart, and their wives apart;
Keith Schacht: Upewnijcie się, że trzymacie te dwa kawałki osobno.
Keith Schacht: Now be sure and take the two pieces apart.
osobno (też: niezależnie, oddzielnie)
volume_up
discretely {przysł.}

Synonimy (polski) dla "osobno":

osobno

Przykłady użycia - "osobno" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTabletki są przeznaczone do żucia i można je podawać wraz z pokarmem lub osobno.
The tablets are chewable and may be given either with or without food.
PolishDzięki temu nie będziesz musiał kontaktować się osobno z poszczególnymi urzędami.
You won't have to contact all the relevant authorities individually.
PolishTo jeden z kluczowych powodów, dla których ministrowie strefy euro spotykają się osobno.
This is one of the key reasons why they have a separate meeting of eurozone ministers.
PolishWyniki określono dla każdego badania osobno oraz dla 2 badań łącznie.
The results were evaluated for each individual study and for the 2 studies combined.
PolishŁączny wpływ tych dwóch substancji jest większy niż wpływ każdej z nich stosowanej osobno.
The combined effect of the two substances is greater than either substance used alone.
PolishObserwowano jednak zwiększoną senność niż w przypadku podania każdego z tych leków osobno.
However, the combination added to the somnolence observed with either medicines alone.
PolishChcesz, aby Twoje zakładki, motywy i ustawienia były zapisane osobno?
Do you want to keep your bookmarks, themes, and settings separate from everyone else’s?
PolishDane farmakokinetyczne uzyskano osobno dla abakawiru i lamiwudyny.
Pharmacokinetic data have been obtained for lamivudine and abacavir alone.
PolishDawkę 60 ml (jedną fiolkę) można podawać osobno lub rozpuścić w mleku lub substytucie mleka.
The dose of 60 ml (one vial) may be given alone or dissolved in milk or milk substitute.
PolishDane farmakokinetyczne uzyskano osobno dla abakawiru i lamiwudyny.
Pharmacokinetic data has been obtained for abacavir and lamivudine alone.
PolishWłaściwości farmakokinetyczne szczepionki Fendrix i składnika MPL osobno nie były oceniane u ludzi.
Pharmacokinetic properties of Fendrix or MPL alone has not been studied in humans.
PolishPoniższe dane pochodzą z badań przeprowadzonych osobno dla wildagliptyny i metforminy.
The following data are findings from studies performed with vildagliptin or metformin individually.
PolishPowiedziałem im: moi rodacy - tutaj, amerykanie - tam, osobno.
And I told them -- my people, with the Americans here -- separate.
PolishMoże to być ważną okazją, by pokazać ludziom, że razem jesteśmy silniejsi niż osobno.
This could also be a big opportunity to prove to the people that we are stronger together than we are alone.
PolishJako że preparat Yttriga jest „ prekursorem ” i nie jest podawany osobno, nie wykazuje on działań niepożądanych.
As Yttriga is a precursor and will not be given on its own, it has no side effects.
PolishPoniższe stwierdzenia odnoszą się do badań, w których stosowano osobno pioglitazon lub glimepiryd.
The following data are findings in studies performed with pioglitazone or glimepiride individually.
PolishA gdy wszedł w dom, pytali go osobno uczniowie jego: Czemużeśmy go wygnać nie mogli?
And when he was come into the house, his disciples asked him privately, [How is it] that we could not cast it out?
PolishPoniższe stwierdzenia odnoszą się do badań, w których stosowano osobno rozyglitazon lub glimepiryd.
The following data are findings in studies performed with rosiglitazone or glimepiride individually.
PolishPreparatu Clomicalm nie należy podawać osobno, lecz jedynie psom poddanym leczeniu behawioralnemu.
Clomicalm should not be used on its own but only in dogs that are also undergoing behavioural therapy.
PolishJeśli każdy osobno zdecydowałby o udzieleniu wsparcia dla banków, to żaden bank nie otrzymałby wsparcia.
If each of us had decided in isolation to support our banks, we would not have supported any bank.