"osiedlać" - angielskie tłumaczenie

PL

"osiedlać" po angielsku

PL

osiedlać {czasownik niedokonany}

volume_up
W obecnej sytuacji absurdalne jest osiedlanie na siłę w Europie jeszcze większej liczby imigrantów.
In the current situation it is absurd to settle more immigrants in Europe in such a forcible manner.
Prawo do określania, kto może przekraczać granice państwa i osiedlać się na jego terytorium, stanowi zasadniczy atrybut państwowości.
Madam President, the right to determine who may cross your borders and settle on your territory is a defining attribute of statehood.
Zgodnie z Kartą Praw Podstawowych każdy obywatel UE może swobodnie poszukiwać zatrudnienia, pracy i osiedlać się w każdym innym państwie członkowskim.
According to the Charter of Fundamental Rights, every EU citizen has the freedom to seek employment, work and settle in any other Member State.

Synonimy (polski) dla "osiedlać":

osiedlać

Przykłady użycia - "osiedlać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrawo do określania, kto może przekraczać granice państwa i osiedlać się na jego terytorium, stanowi zasadniczy atrybut państwowości.
Madam President, the right to determine who may cross your borders and settle on your territory is a defining attribute of statehood.
PolishZgodnie z Kartą Praw Podstawowych każdy obywatel UE może swobodnie poszukiwać zatrudnienia, pracy i osiedlać się w każdym innym państwie członkowskim.
According to the Charter of Fundamental Rights, every EU citizen has the freedom to seek employment, work and settle in any other Member State.