"osiągnąć cel" - angielskie tłumaczenie

PL

"osiągnąć cel" po angielsku

PL osiągnąć cel
volume_up
{czasownik dokonany}

osiągnąć cel
Wszyscy pracowaliśmy razem dzień i noc, żeby osiągnąć cel.
We all worked together day and night to achieve a goal.
Mamy nadzieję, że w ramach prac remontowych uda się osiągnąć cel 5 % redukcji łącznego zużycia energii do roku 2020.
We hope that renovation measures will allow us to achieve our goal of a 5% reduction in total energy consumption by 2020.
Musimy stworzyć mieszkańcom Afryki warunki pozwalające im osiągnąć cel, jakim jest możliwość otrzymywania za własną pracę wynagrodzenia wystarczającego na utrzymanie.
We must put the people of Africa in a position where they can achieve the goal of earning a living wage through their own work.
osiągnąć cel
osiągnąć cel

Synonimy (polski) dla "osiągnąć cel":

osiągnąć cel
Polish

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "osiągnąć cel"

osiągnąć czasownik
cel rzeczownik
cło rzeczownik

Przykłady użycia - "osiągnąć cel" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishUważam, że nasze instytucje mają obowiązek współpracy, by osiągnąć ten cel.
To that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.
PolishWierzę, że przy współpracy wszystkich z pewnością będziemy w stanie osiągnąć ten cel.
I believe that we certainly can attain this goal thanks to everyone's cooperation.
PolishDodaje to nam otuchy, ale jeśli chcemy osiągnąć cel 2 0C, musimy zrobić jeszcze więcej.
That is encouraging, but it is not enough if we want to respect the 2 °C target.
PolishJak zdołaliśmy osiągnąć powyższy cel w propozycjach, które mamy tu do omówienia?
How did we achieve these goals in the proposals we are about to discuss?
PolishAby osiągnąć ten cel, należy jeszcze przezwyciężyć kilka poważnych wyzwań.
In order to achieve this, several major challenges have still to be overcome.
PolishAby osiągnąć te cel, konieczne będzie uwypuklenie wymiaru społecznego.
In order to achieve this it will be necessary to highlight the social dimension.
PolishTylko wtedy, gdy rozwiążemy to w sposób spójny i kompleksowy możemy osiągnąć nasz cel.
Only if we tackle this in a consistent, coherent manner can we achieve our objective.
PolishZ tego względu uważam, że obie strony powinny zwiększyć swoje wysiłki, by osiągnąć ten cel.
I therefore believe that both parties must make more effort to achieve this aim.
PolishParlament dokonał rzeczy doprawdy niemożliwej, aby osiągnąć cel, i zrobił to dobrze.
Parliament has done more than the impossible in order to get there, and it has done well.
PolishJeżeli chcemy osiągnąć nasz cel, musimy zadbać o jak największą jednomyślność.
The widest possible unity is key if we are to achieve our objective.
PolishRzecz raczej w tym, jakimi środkami chcemy się posłużyć, by ten cel osiągnąć.
The question is rather, what means do we wish to employ in order to achieve this objective.
PolishCzy udało się osiągnąć 3% roczny cel redukcji emisji dwutlenku węgla?
Did we meet our three percent annual target on reducing carbon emissions?
PolishAby jednak osiągnąć ten cel, trzeba spełnić dwa warunki wstępne.
However, in order to achieve this objective, two preconditions need to be met.
PolishJeśli będziemy działać razem, na wszystkich szczeblach, możemy teraz osiągnąć ten cel.
If we all act together, at all levels, we can now achieve this aim.
PolishMusimy osiągnąć ten cel, przynajmniej zanim udamy się na spotkanie w Afryce Południowej.
We need to achieve this target at least before we go to South Africa.
PolishTraktat z Lizbony jest najlepszym rozwiązaniem, które mamy do dyspozycji, by ten cel osiągnąć.
The Treaty of Lisbon is the best solution available to us to achieve that.
PolishAby osiągnąć ten cel, musieliśmy być przekonujący, należało także znaleźć pola do kompromisu.
To get to that point, we had to be persuasive, and we had to find areas for compromise.
PolishZdołamy osiągnąć ten cel dzięki naszemu wkładowi i propozycjom.
Through our input and our proposals, we will succeed in achieving this aim.
PolishMusimy nadal starać się osiągnąć cel dotyczący przeznaczania 30% inwestycji na badania i rozwój.
We must continue to strive for the target of 3% investment in research and development.
PolishAby Europa mogła osiągnąć ten cel, trzeba zwłaszcza zmienić dwie rzeczy.
Two things, especially, need to change if Europe is to get there.