"osądzać" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o osadzać
PL

"osądzać" po angielsku

volume_up
osądzać {czas. ndk}

PL osądzać
volume_up
[osądzam|osądzałbym] {czasownik niedokonany}

osądzać (też: sądzić)
Nie zamierzam osądzać, czy jest to dla nas dobre, czy złe w ostatecznej analizie.
I do not intend to judge whether this is good or bad for us in the final analysis.
Innymi słowy, powstrzymaj się, gdy zaczynasz osądzać ludzi.
In other words, hold your horses when you're coming to judge people.
Parlament nie ma prawa osądzać opinii politycznych.
Parliament has no right to judge political opinions.
osądzać (też: osadzić, wbijać, okrywać, zagłębiać)
volume_up
to imbed [imbedded|imbedded] {czas. przech.} [rzadk.]
osądzać (też: osadzić)
volume_up
to implant [implanted|implanted] {czas. przech.} (posts)

Synonimy (polski) dla "osądzać":

osądzać

Przykłady użycia - "osądzać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCzęść z was może zastanawiać się, co zrobimy ze solami, które będą się osadzać.
Some of you might be wondering what we would do with all the salts.
PolishI przestali osądzać. ~~~ Ja zwykle gram 99% nowych utworów.
Those are hugely important aspects to think about.
PolishAlbowiem osadzać się będą w ziemi Judzkiej we wszystkich miastach jego społem oracze, i ci, którzy chodzą za stadem.
And Judah and all the cities thereof shall dwell therein together, the husbandmen, and they that go about with flocks.
PolishNie oznacza to, że mamy przymykać oczy na trudności, lecz raczej musimy spojrzeć rzeczywistości w twarz i osądzać wszystkich tą samą miarą.
This does not imply closing our eyes to difficulties, but rather looking reality in the face and judging everyone by the same measure.
PolishJeśli Unia czuje się odpowiedzialna i kompetentna, by osądzać rasizm i ksenofobię, powinna znaleźć odwagę, by napiętnować także zbrodnie komunizmu.
If the Union considers itself to be responsible and competent to deal with racism and xenophobia, it should muster sufficient courage to deplore communist crimes too.
PolishNie mnie to osądzać, lecz, obiektywnie rzecz biorąc, słowa wypowiedziane dzisiejszego wieczora niekoniecznie muszą być spójne z tym, co mówiło się wcześniej.
That is not up to me to say, but let us say in a very neutral way that what has been said tonight is not necessarily consistent with what has been said in the past.
PolishNie będą się w nim osadzać na wieki, ani mieszkać od narodu aż do narodu; ani tam rozbije namiotu Arabczyk, ani tam pasterze z stadami odpoczywać będą.
It shall never be inhabited, neither shall it be dwelt in from generation to generation: neither shall the Arabian pitch tent there; neither shall shepherds make their flocks to lie down there.