"orzekać" - angielskie tłumaczenie

PL

"orzekać" po angielsku

volume_up
orzekać {czas. ndk}

PL orzekać
volume_up
{czasownik niedokonany}

1. ogólne

Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawie kosztów.
The Court of Justice shall adjudicate upon costs.

2. Filozofia

orzekać (też: orzec)

Synonimy (polski) dla "orzekać":

orzekać

Przykłady użycia - "orzekać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSędzia wojskowy ma orzekać w sprawie jego zatrzymania we wtorek 20 października - tj. jutro.
A military judge is due to rule on his detention on Tuesday 20 October - i.e. tomorrow.
PolishTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie powinien orzekać w sprawach z obszaru wolności wyrażania opinii.
Freedom of expression should not be decided by the European Court of Justice.
PolishPozycja nas, Homo sapiens, pozwala nam dziś orzekać o przyszłości tej planety, może nie tylko.
Now the question is, we Homo sapiens today are in a position to decide about the future of our planet, possibly more.
PolishTak długo, jak traktaty umożliwiają ograniczenia praw pracowników i obniżanie płac i warunków pracy, Trybunał Sprawiedliwości nie może orzekać inaczej.
As long as the Treaties allow for restrictions on workers' rights and the lowering of pay and conditions, the Court of Justice cannot rule otherwise.
PolishUtrzymywanie ich w niepewności jest niedopuszczalne, ponieważ w obecnym stanie rzeczy sądy zmuszone są raz po raz orzekać o zastosowaniu prawa europejskiego.
It is inhumane that they are left in the dark because, as things stand, the courts are having to decide time after time on the application of European law.