"opresja" - angielskie tłumaczenie

PL

"opresja" po angielsku

PL opresja
volume_up
{żeński}

opresja (też: ucisk, prześladowanie)
Szukają lepszego życia, a często spotyka ich śmierć, tortury i opresja.
They are looking for a better life, but they often meet with death, torture and oppression.
Ja, osobiście, chciałbym powiedzieć, że komunizm przynosi ze sobą opresję z taką pewnością, jak chmury przynoszą deszcz.
I personally would say that communism brings with it oppression as surely as clouds bring the rain.
Ciągła i systematyczna opresja, aresztowania i nękanie prawników, dziennikarzy i innych, którzy korzystają ze swoich praw, są całkowicie niedopuszczalne.
The continued and systematic oppression, arrests and harassment of lawyers, journalists and others who are exercising their rights is totally unacceptable.