"okropny" - angielskie tłumaczenie

PL

"okropny" po angielsku

volume_up
okropny {przym. m.}

PL okropny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

Ponadto w okropny sposób poddaje on uciskowi swój własny naród.
What is more, he oppresses his own people in an appalling way.
Powinniśmy pomóc nowemu prezydentowi Obamie zamknąć ten okropny rozdział w historii Ameryki i Europy.
We should help incoming President Obama to close this appalling chapter in America's and Europe's history.
This has been an appalling episode.
okropny (też: straszny, koszmarny, straszne, straszna)
volume_up
dreadful {przym.}
Natomiast na Holendrach ten okropny traktat został wymuszony, co Partia PVV uważa za rzecz haniebną.
The PVV finds it disgraceful that this dreadful treaty has been rammed down the throats of the Dutch people.
Wszyscy to robimy, opuszczamy dane miejsce, bo dźwięk tam jest okropny.
We all have done it, leaving the area because the sound in there is so dreadful.
Musimy zyskać pewność, że ten okropny kryzys nie przekształci się w jeszcze straszniejszy kryzys polityczny.
We have to make sure that this dire economic crisis does not turn into an even more dreadful political crisis.
okropny (też: straszny, koszmarny, fatalny, potworny)
volume_up
horrible {przym.}
Robię wszystko, by zapomnieć ten okropny czas spędzony z tobą.
I'm doing everything to forget my horrible time with you.
Tutaj maluje mural przedstawiający jego okropne ostatnie tygodnie w szpitalu.
She's painting here a mural of his horrible final weeks in the hospital.
That movie is so horrible.
volume_up
terrible {przym.}
Byłby to kolejny okropny cios godzący w poziom życia ludzi pracy.
This would be another terrible blow to the standard of living of working people.
Rano jest okropny, a po południu jeszcze gorszy.
In the mornings it is terrible, and the afternoon is worst.
Jutro my, Parlament, musimy zakończyć ten okropny epizod.
Tomorrow, we, Parliament, must put an end to this terrible episode.
okropny (też: denny, straszny, beznadziejny, fatalny)
volume_up
abysmal {przym.}
okropny (też: okrutny, ohydny, fatalny, potworny)
volume_up
atrocious {przym.}
okropny (też: straszny, fatalny, straszliwy)
volume_up
awful {przym.}
(Śmiech) I to jest jedna z najokropniejszych rzeczy, rozczulające, ale okropna.
(Laughter) And it's one of the most awful things -- heartwarming, but awful.
Obecnie mamy okropną, naprawdę beznadziejną sytuację.
We have an awful, awful reality right now.
Szczerze mówiąc, tamtejsza sytuacja jest okropna, zwłaszcza w przypadku dzieci.
The situation there frankly, especially for the children, is awful.
okropny (też: koszmarny)
volume_up
diabolical {przym.} [pot.] (terrible)
okropny (też: skrajny, złowieszczy)
volume_up
dire {przym.}
Musimy zyskać pewność, że ten okropny kryzys nie przekształci się w jeszcze straszniejszy kryzys polityczny.
We have to make sure that this dire economic crisis does not turn into an even more dreadful political crisis.
okropny
volume_up
ghastly {przym.}
okropny (też: paskudny)
volume_up
god-awful {przym.} [pot.]
The next slide is going to be gruesome.
Następne zdjęcia, które pokażę są dosyć okropne.
And the next image I'm going to show is quite gruesome.
okropny (też: straszny, wstrząsający)
volume_up
harrowing {przym.}
okropny (też: haniebny, ohydny)
volume_up
heinous {przym.}
Well they're heinous, they really are.
okropny (też: pieruński)
volume_up
hellacious {przym.} [Amer.] [pot.]
Ale gdy odkrył, że jest wynikiem okropnego eksperymentu znienawidził ShinRa.
But when he found out that he had been born in a horrifying experiment... he came to hate Shinra.
volume_up
obnoxious {przym.}
okropny (też: wstrętny, podły, wredny, nikczemny)
Zabrała go do weterynarza a ten odkrył coś okropnego.
She took him to the vet and the vet discovered something quite disgusting.
Nie mogę uwierzyć, że stałaś przed sądem... i mówiłaś te wszystkie okropne rzeczy o Panu Anderson' ie.
I cannot believe you were up there in court... saying all those disgusting things about Mr.
okropny (też: wstrętny, paskudny)
volume_up
grotty {przym.}
Dla mnie chodzi tu o to, jak psy... Obserwuję, jak ludzie trenują szczeniaki i widzę, że mają okropne umiejętności komunikacyjne, fatalnie wchodzą w relacje.
It has to do with watching people train puppies, and realizing they have horrendous interaction skills, horrendous relationship skills.
okropny (też: straszny, fatalny, paskudny)
volume_up
horrid {przym.}
This is a horrific condition.
Tym, co jest naprawdę okropne, a o czym mówiła już część koleżanek i kolegów, jest kampania antygejowska, którą prowadzi się w tym kraju.
What is truly horrific, and some of my fellow Members have already expanded on this, is the anti-gay campaign that is taking place in this country.

Przykłady użycia - "okropny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishGdziekolwiek by nie poszedł... wydawał taki okropny dźwięk,... straszliwy hałas.
And whenever he walked... he made this creepy... thumping noise.
PolishPonadto w okropny sposób poddaje on uciskowi swój własny naród.
What is more, he oppresses his own people in an appalling way.
PolishPowinniśmy pomóc nowemu prezydentowi Obamie zamknąć ten okropny rozdział w historii Ameryki i Europy.
We should help incoming President Obama to close this appalling chapter in America's and Europe's history.
PolishWizerunek, który powstał, był okropny.
PolishTo był okropny epizod.