"ograniczyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"ograniczyć" po angielsku

PL ograniczyć
volume_up
{czasownik}

ograniczyć (też: obniżyć, zredukować, obniżać, redukować)
Musimy ograniczyć biurokrację oraz wesprzeć MŚP i podmioty rozwijające technologię.
We need to reduce bureaucracy and support SMEs and technology developers.
Musimy ograniczyć wszystkie niepotrzebne emisje i transport.
We must reduce all unnecessary emissions and reduce transport.
Państwa członkowskie muszą stopniowo ograniczyć swój poziom emisji dwutlenku węgla.
Member States must gradually reduce their carbon dioxide emissions.
ograniczyć (też: ograniczać)
volume_up
to hold down {czas.} (number, rate, expenditure, cost)
ograniczyć (też: ograniczać, limitować, zubażać, zubożyć)
Musimy ograniczyć obciążenia administracyjne upraszczając środowisko regulacyjne.
We need to limit the administrative burden by simplifying the regulatory environment.
W którymś momencie będziemy musieli się ograniczyć do tych, które są niezbędne.
At some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.
W związku z tym nie możemy ograniczyć się jedynie do ratowania banków i funduszy.
Therefore we cannot limit ourselves to just rescuing the banks and the funds.

Synonimy (polski) dla "ograniczyć":

ograniczyć

Przykłady użycia - "ograniczyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZ myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu publicznym należy ograniczyć ich stosowanie.
It is necessary, for safety and public health reasons, to restrict their use.
PolishW którymś momencie będziemy musieli się ograniczyć do tych, które są niezbędne.
At some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.
PolishW związku z tym nie możemy ograniczyć się jedynie do ratowania banków i funduszy.
Therefore we cannot limit ourselves to just rescuing the banks and the funds.
PolishOd początku lat 80. udało się nam ograniczyć stosowanie pestycydów o około 50%.
We have reduced the use of pesticides by around 50% since the beginning of the 1980s.
PolishMusimy ograniczyć obciążenia administracyjne upraszczając środowisko regulacyjne.
We need to limit the administrative burden by simplifying the regulatory environment.
PolishMusi nam się udać ograniczyć transport żywych zwierząt przeznaczonych na ubój.
We have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.
PolishNiedawno Unii Europejskiej udało się ograniczyć całkowite emisje CO2 o 9 %.
The European Union has recently succeeded in reducing overall CO2 emissions by 9%.
PolishMówi pan, że trzeba ograniczyć biurokrację dla małych i średnich przedsiębiorstw.
You say that red tape must be cut for small and medium-sized enterprises.
PolishLeczenie mitratapidem u danego psa należy ograniczyć do jednego cyklu leczenia.
Mitratapide therapy should be restricted to one treatment course for an individual dog.
PolishMusimy ograniczyć niektóre z barier w obrębie zawodów oraz między zawodami.
We have to cut down some of the barriers within and between the professions.
PolishWymioty można ograniczyć poprzez podawanie tabletek z małą porcją jedzenia.
Vomiting may be reduced by giving the tablets with a small quantity of food.
PolishKwota, o jaką każdy kraj uprzemysłowiony ma zamiar ograniczyć swoje emisje do 2020 roku.
The amount by which each developed country intends to limit its emissions by 2020.
PolishMusimy ograniczyć biurokrację oraz wesprzeć MŚP i podmioty rozwijające technologię.
We need to reduce bureaucracy and support SMEs and technology developers.
PolishMiast unikać kwestii spornych, udało nam się ograniczyć nasze różnice.
Far from skirting around divisive subjects, we managed to reduce our differences.
PolishJest to dla nas jedyny sposób, aby ograniczyć wpływ zmian klimatycznych w przyszłości.
This is the only way for us to curb the impact of climate change in future.
PolishRefleksja ta nie może się ograniczyć do pouczania czy krytykowania Irlandii.
Such reflection should not be limited to lecturing and censuring Ireland.
PolishMusimy drastycznie ograniczyć emisję dwutlenku węgla i stać się gospodarką niskoemisyjną.
We must reduce our CO2 emissions dramatically. We must become a low-carbon economy.
PolishCzy nie da się ograniczyć tego prawie bizantyjskiego sposobu funkcjonowania tego urzędu?
Is it not possible to limit the almost Byzantine way in which this office functions?
PolishJednak jest możliwość zapobiec rakowi i ograniczyć jego skutki w ok. 30 %.
However, it is possible to prevent cancer and limit its effects in about 30% of cases.
PolishLekarz prowadzący przepisał lek Kaletra, aby ograniczyć rozwój zakażenia HIV.
Your doctor has prescribed Kaletra to help control your HIV infection.