"odwiedzić" - angielskie tłumaczenie

PL

"odwiedzić" po angielsku

PL odwiedzić
volume_up
{czasownik}

volume_up
to see {czas.}
Chcą nas odwiedzić, poznać sytuację i podjąć decyzję.
They want to visit us, see what's happening on the ground and make a decision.
Podczas mojej drugiej chemioterapii, moja matka bardzo się rozchorowała i pojechałam ją odwiedzić.
In my second chemo, my mother got very sick and I went to see her.
Dzisiejszego popołudnia dowiedziałem się, że pan Putin nie zamierza odwiedzić Komisji.
According to the information I have received this afternoon, Mr Putin is not coming to see the Commission.
Ufam też, że wysoka przedstawiciel będzie mogła wkrótce odwiedzić Południowy Sudan.
I also trust that the High Representative will be able to visit Southern Sudan shortly.
Chcą nas odwiedzić, poznać sytuację i podjąć decyzję.
They want to visit us, see what's happening on the ground and make a decision.
Czy mogę liczyć że pan, że prezydencja zadba, aby poseł do PE mógł swobodnie odwiedzić Kubę?
May I rely on you, on the Presidency, to ensure that an MEP is free to visit Cuba?
odwiedzić (też: zaspokajać, poznać, zastać, zastawać)
volume_up
to meet {czas.}
Po raz pierwszy delegacja europejska miała możliwość odwiedzić dotknięte tereny i spotkać się z władzami oraz obywatelami wyspy.
It was the first time that a European delegation had had the opportunity to be there on the ground and to meet the authorities and people from the island.
Kierowana przez Pierre'a Morela delegacja odwiedziła ten obszar w grudniu i zaoferowała gotowość spotkania z romskimi przywódcami obozu w Trepça.
There was a delegation led by Pierre Morel which visited the area in December, and they offered to meet with the Roma camp leaders in Trebca.
Jeżeli o mnie chodzi, to po posiedzeniu prezydium odwiedziłem okręg Érmellék w Partium.
As for me, after the presidium meeting I visited the Érmellék area of Partium.
odwiedzić (też: złożyć wizytę)
volume_up
to pay a visit {czas.} (to sb)
Bardzo się cieszę, że delegaci zdecydowali się odwiedzić Parlament Europejski podczas naszej sesji.
I am also very pleased they have decided to pay a visit to the European Parliament during our part-session.
Zachęcam wszystkich tych, którzy uważają, że górnictwo jest branżą przeszłości, a w szczególności pana posła Klinza, by odwiedzili jakąś kopalnię.
I would like to invite all those people who believe that mining is an industry of the past and, in particular, Mr Klinz, to pay a visit to a mine.

Synonimy (polski) dla "odwiedzić":

odwiedzić

Przykłady użycia - "odwiedzić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJeśli nigdy nie wchodziliście na ich stronę internetową powinniście ją odwiedzić.
Those of you who've never looked at their website, you should look at it.
PolishKażde zdanie można kliknąć i odwiedzić blog, z którego zostało ono zaczerpnięte.
And you can click any of these to go out and visit the blog from which it was collected.
PolishUfam też, że wysoka przedstawiciel będzie mogła wkrótce odwiedzić Południowy Sudan.
I also trust that the High Representative will be able to visit Southern Sudan shortly.
Polish(SL) Jestem jedną z nielicznych osób, które miały ostatnio możliwość odwiedzić Tybet.
(SL) I am one of the few who recently had an opportunity to visit Tibet.
PolishCzy mogę liczyć że pan, że prezydencja zadba, aby poseł do PE mógł swobodnie odwiedzić Kubę?
May I rely on you, on the Presidency, to ensure that an MEP is free to visit Cuba?
PolishHenrik, który mieszka w Danii, chciał podczas wakacji odwiedzić Niemcy, Francję i Włochy.
Henrik, who lives in Denmark, planned to visit Germany, France and Italy on his holiday.
PolishNa wypadek gdyby ktoś szukał pracy w czasie recesji, to jest strona, którą trzeba odwiedzić.
In case anyone out there is looking for a job in a recession, that's the page to go to.
PolishPodczas wakacji miałem przyjemność odwiedzić Bombaj, skąd pochodzę.
I was lucky enough that I visited Mumbai, my house, back for a vacation.
PolishBałkany Zachodnie - miałam ostatnio przyjemność odwiedzić ten region.
The Western Balkans - I was pleased to travel to the region recently.
PolishChcą nas odwiedzić, poznać sytuację i podjąć decyzję.
They want to visit us, see what's happening on the ground and make a decision.
PolishKażdy może odwiedzić każdą stronę, póki Internet jest neutralny.
As long as we have a browser, anyone can get to any website no matter how big a budget you have.
PolishPodczas mojej drugiej chemioterapii, moja matka bardzo się rozchorowała i pojechałam ją odwiedzić.
In my second chemo, my mother got very sick and I went to see her.
PolishDzisiejszego popołudnia dowiedziałem się, że pan Putin nie zamierza odwiedzić Komisji.
According to the information I have received this afternoon, Mr Putin is not coming to see the Commission.
PolishNie zawsze udawało mu się odwiedzić wszystkich, ale chciał odwiedzać wszystkich 156 więźniów.
You know, he never quite made it to all of them every day, but he wanted to visit all 156 prisoners.
PolishOkoło 15 lat temu pojechałem odwiedzić przyjaciela w Hong Kongu.
About 15 years ago, I went to visit a friend in Hong Kong.
PolishWystarczy odwiedzić małe przedsiębiorstwa, by się o tym przekonać.
You have only to visit small businesses; they will tell you that there are some absolutely stupid barriers.
PolishW tym roku miałem zaszczyt odwiedzić Afganistan i stacjonujące tam brytyjskie wojsko.
Madam President, I had the honour of visiting Afghanistan earlier this year with British forces.
PolishBardzo się cieszę, że delegaci zdecydowali się odwiedzić Parlament Europejski podczas naszej sesji.
I am also very pleased they have decided to pay a visit to the European Parliament during our part-session.
PolishMiałem okazję odwiedzić wszystkie państwa członkowskie.
I have had the opportunity to visit all the Member States.
PolishPrzed dwoma tygodniami miałem okazję odwiedzić ludność Birmy i przebywać na granicy tajsko-birmańskiej.
Two weeks ago, I had the opportunity to visit the people of Burma and the border between Thailand and Burma.