"odpowiedzialny" - angielskie tłumaczenie

PL

"odpowiedzialny" po angielsku

PL odpowiedzialny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. Prawo

odpowiedzialny (też: podlegający oskarżeniu)

2. inne

odpowiedzialny
(Wytwórca odpowiedzialny za końcową filtrację zbiorów monowalentnych):
(Manufacturer responsible for final filtration of monovalent pooled harvest):
Nie ma żadnego innego punktu wyjścia, który byłby odpowiedzialny ekologicznie.
There is no other environmentally responsible starting point.
(Wytwórca odpowiedzialny za zbiory monowalentne przed końcową filtracją):
(Manufacturer responsible for monovalent pooled harvests, before final filtration):
odpowiedzialny (też: posłuszny, uległy, podlegajacy)
volume_up
amenable {przym.}
odpowiedzialny
Władza musi być odpowiedzialna przed społeczeństwem.
Authority must be answerable to society.
Osobami, które powinny decydować o tych kwestiach na Litwie, są osoby odpowiedzialne w ramach mechanizmów i procedur demokratycznych tego kraju.
The people who should determine this issue in Lithuania are those who are answerable through the democratic mechanisms and procedures of that country.
odpowiedzialny
volume_up
liable {przym.}
Proeuropejski znaczy oczywiście bycie odpowiedzialnym za normy związane z Brukselą i bycie ich przedmiotem.
This pro-European reference of course means being liable for and subject to the dogma that pertains in Brussels.
They're not legally liable.
Istnieje możliwość wprowadzenia grupowego zakupu szczepionek, pod warunkiem, że producenci pozostaną odpowiedzialni za jakość, bezpieczeństwo i skuteczność swoich produktów.
Group purchasing of vaccines is a possibility, provided that the manufacturers remain liable for the quality, safety and efficacy of their products.
odpowiedzialny
Ktoś kto jest odpowiedzialny, musi być rozliczony.
Someone is accountable and must be made accountable.
Komisja chciała położyć kres temu zamieszaniu, ustanawiając wyraźnie określony i odpowiedzialny organ.
The Commission wanted to end this confusion by establishing a clearly defined and accountable authority.
Komisarze będą zatem bardziej odpowiedzialni za podejmowane decyzje budżetowe.
The commissioners will thus be more accountable for the budgetary choices that they make.
odpowiedzialny (też: rządzący, zarządzający, u władzy, za sterami)
volume_up
in charge {przym.}
W poprzedniej Komisji za tę kwestię odpowiedzialny był komisarz Kallas.
Mr Kallas was in charge of this issue in the previous Commission.
Odpowiedzialny za ten proces dyrektor będzie składać sprawozdania Parlamentowi w okresie letnim.
The director in charge of this process will report to Parliament during the summer.
Byłem urzędnikiem administracji państwowej, i byłem również odpowiedzialny za posunięcia polityczne tego gościa.
I've been a civil servant, and I've been in charge of policy for this guy as well.

Przykłady użycia - "odpowiedzialny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWyjaśnienia ustne podmiot odpowiedzialny przedstawił w dniu 18 stycznia 2005 r.
Oral explanation was given by the Marketing Authorisation Holder on 18 January 2005.
PolishJest pan także odpowiedzialny właśnie za politykę sąsiedztwa.
Mr Füle, you have a specific responsibility relating to neighbourhood policy.
PolishPodmiot odpowiedzialny MERIAL 29 avenue Tony Garnier F- 69007 LYON FRANCJA
Marketing authorisation holder MERIAL 29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON France
PolishPodmiot odpowiedzialny Eisai Ltd., 3 Shortlands, London W6 8EE, Wielka Brytania.
Marketing Authorisation Holder Eisai Ltd., 3 Shortlands, London W6 8EE, United Kingdom.
PolishPodmiot odpowiedzialny Baxter AG Industriestrasse 67 A- 1221 Wiedeń Austria
Marketing Authorisation Holder Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Vienna Austria
PolishPodmiot odpowiedzialny Menarini International Operations Luxembourg S.
Marketing Authorisation Holder Menarini International Operations Luxembourg S. A.
PolishPodmiot odpowiedzialny Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey Road, Arklow, Co.
Marketing Authorisation Holder Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey road, Arklow, Co.
PolishW dniu 28 listopada 2005 r. podmiot odpowiedzialny przedstawił pisemne wyjaśnienia.
The Marketing Authorisation Holder provided written explanations on 28 November 2005.
PolishPodmiot odpowiedzialny Novo Nordisk A/ S Novo Allé, DK- 2880 Bagsværd, Dania
Marketing authorisation holder Novo Nordisk A/ S Novo Allé DK-2880 Bagsværd, Denmark
PolishPodmiot odpowiedzialny Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str.
Marketing Authorisation Holder Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str.
PolishPodmiot odpowiedzialny EpiCept GmbH, Goethestrasse 4, D- 80336 Monachium, Niemcy.
Marketing Authorisation Holder EpiCept GmbH, Goethestrasse 4, D-80336 München, Germany.
PolishPodmiot odpowiedzialny zapewni również dostęp do programu edukacyjnego dla patologów.
The MAH shall also provide access to educational programme for pathologists.
PolishPodmiot odpowiedzialny SP Europe, Rue de Stalle 73, B- 1180 Bruxelles, Belgia
Marketing Authorisation Holder SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgium.
PolishPodmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:
Marketing Authorisation Holder and Manufacturer Marketing Authorisation Holder:
PolishPodmiot odpowiedzialny przedstawił uaktualnioną ocenę ryzyka dla środowiska.
The Marketing Authorisation Holder provided an updated environmental risk assessment.
PolishPodmiot odpowiedzialny MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON Francja
Marketing authorisation holder MERIAL 29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON France
PolishPodmiot odpowiedzialny Addmedica 84 rue d’ Amsterdam 75009 Paryż Francja
Marketing Authorisation Holder Addmedica 84 rue d'Amsterdam 75009 Paris France
PolishDlaczego Bank Światowy jest nadal odpowiedzialny za światową strategię energetyczną?
Why does the World Bank continue to hold responsibility for the world energy strategy?
PolishW dniu 19 marca 2008 r. podmiot odpowiedzialny przedstawił informacje uzupełniające.
The Marketing Authorisation Holder provided supplementary information on 19 March 2008
PolishPodmiot odpowiedzialny dostarczył dodatkowe informacje w dniu 6 grudnia 2007 r.
The Marketing Authorisation Holder provided supplementary information on 6 December 2007.