PL odnowiony
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

odnowiony
odnowiony (też: przerobiony, zreorganizowany)
volume_up
revamped {przym.}
odnowiony (też: zremasterowany)

Synonimy (polski) dla "odnowiony":

odnowiony
odnowić

Przykłady użycia - "odnowiony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPodobnie jak pan komisarz, mam nadzieję, że odnowiony traktat lizboński pozwoli nam na więcej działań.
I hope, as the Commissioner has said, that the new Lisbon Treaty will give us the opportunity to take more action.
PolishKluczem do tego postępu jest odnowiony konsensus polityczny, który udało się osiągnąć między różnymi partiami.
The key to this progress is the renewed political consensus that has been achieved between different parties.
PolishProtokół do umowy między UE a Mauretanią o partnerstwie w sprawie połowów ma zostać odnowiony 31 grudnia 2012 r.
The Protocol to the EU-Mauritania Fisheries Partnership Agreement is due to be renewed on 31 December 2012.
PolishPo drugie, Panie Pośle Ashworth, należy przyjąć odnowiony i bardziej ekologiczny budżet, który będzie "przewidujący”.
Secondly, yes, Mr Ashworth, the budget should be renewed and made greener, it should be a forward-looking budget.
PolishMusi być on w każdym wypadku odnowiony do 2012 r. i zawsze stanowić odpowiedź na potrzeby rządu Timoru Wschodniego i sił demokratycznych.
It must be renewed in any case until 2012 and at all times in response to the needs and requests of the Timorese Government and democratic forces.
PolishNiemniej jednak, co ciekawe, odnowiony traktat lizboński uwzględnia nowe inicjatywy związane z wolnością, bezpieczeństwem i sprawiedliwością.
Nevertheless, the new Lisbon Treaty - and this is an interesting point - provides for new initiatives in connection with justice, freedom and security.