PL

odczyt {męski}

volume_up
1. ogólne
Mogłabym zrobić osobny odczyt o "Matrixie" i jego glamour, ale, jak wiecie, był krytykowany za gloryfikowanie przemocy.
I could do a whole talk on "The Matrix" and glamour.
2. IT
odczyt

Przykłady użycia - "odczyt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJednak częściową odpowiedzią na ten problem jest inteligentny odczyt.
However, this is indirectly addressed by smart metering.
PolishZatem ten odczyt powinien dotyczyć wyłącznie przyjemności, ale glamour częściowo wiąże się ze znaczeniem.
So, this session's supposed to be about pure pleasure but glamour's really partly about meaning.
PolishZrobię, co w mojej mocy, żeby zdążyć na twój odczyt.
I will do everything I can to get to Columbia to see your speech.
PolishMogłabym zrobić osobny odczyt o "Matrixie" i jego glamour, ale, jak wiecie, był krytykowany za gloryfikowanie przemocy.
I could do a whole talk on "The Matrix" and glamour.
PolishPrzemowa jest lepsza niż odczyt, lecz jeśli nie da się uniknąć odczytu, to należy zadbać, by tłumacze mieli tekst.
Speaking is better than reading, but if there is no alternative to reading, make sure that the interpreters have the text.
PolishMa dziś wygłosić odczyt.
PolishOdczyt i zapis.
PolishOparte na GDH- PQQ systemy oznaczania stężenia glukozy mogą reagować na obecność maltozy w produkcie ORENCIA, powodując fałszywie zwiększony odczyt stężenia glukozy we krwi w dniu infuzji.
The GDH-PQQ based glucose monitoring systems may react with the maltose present in ORENCIA, resulting in falsely elevated blood glucose readings on the day of infusion.
PolishObejmuje to również odczyt i zapis prywatnych danych użytkownika (np. kontaktów lub e-maili), odczyt i zapis plików innych aplikacji, dostęp do sieci, zapobieganie usypianiu urządzenia itp.
This includes reading or writing the user's private data (such as contacts or e-mails), reading or writing another application's files, performing network access, keeping the device awake, etc.

Synonimy (polski) dla "odczyt":

odczyt