"oblicze" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o obliczyć
PL

"oblicze" po angielsku

PL oblicze
volume_up
{nijaki}

1. ogólne

oblicze (też: twarz, mina, buźka, morda)
volume_up
face {rzecz.}
Jej przyjęcie odkrywa prawdziwe, krwiożercze oblicze tego Parlamentu.
Adoption of Amendment 28 reveals the true, bloodthirsty face of this Parliament.
Paramilitarna Straż Węgierska pokazała swoje brutalne oblicze w Budapeszcie.
The paramilitary Hungarian Guard has shown its violent face in Budapest.
Wreszcie chciałbym stwierdzić, że pokazało ono prawdziwe oblicze UE.
Finally I have to say that this work has exposed the true face of the EU.

2. wzniosły

oblicze
volume_up
mien {rzecz.} [wzn.]
oblicze (też: mina, mimika)
Żelazo żelazem bywa naostrzone; tak mąż zaostrza oblicze przyjaciela swego.
Iron sharpeneth iron; So a man sharpeneth the countenance of his friend.
Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy twojej; miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze twoje.
Blessed is the people that know the joyful sound: They walk, O Jehovah, in the light of thy countenance.
oblicze
volume_up
visage {rzecz.}

Przykłady użycia - "oblicze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJeśli chcecie ujrzeć prawdziwe oblicze szczęścia, szukajcie tego wyrazu twarzy.
So if you want to unmask a true look of happiness, you will look for this expression.
Polish. - Ataki z 11 września 2001 r. zupełnie zmieniły oblicze świata.
in writing. - The attacks of 11 September 2001 have utterly changed the world.
PolishPrzeczże oblicze twoje ukrywasz, a zapominasz utrapienia naszego i ucisku naszego?
For our soul is bowed down to the dust: Our body cleaveth unto the earth.
PolishOdwróć oblicze twoje od grzechów moich, a zgładź wszystkie nieprawości moje.
Cast me not away from thy presence; And take not thy holy Spirit from me.
PolishKryzys jeszcze się nie zakończył, a jego oblicze jest nadal nierozpoznawalne.
The crisis is not yet over and its landscape is still unrecognisable.
PolishO Boże zastępów; przywróć nas, a rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni.
Thou broughtest a vine out of Egypt: Thou didst drive out the nations, and plantedst it.
PolishPM: Nadia, sądzę, że właśnie pokazałaś nam całkowicie inne oblicze Jemenu.
PM: Nadia, I think you've just given us a very different view of Yemen.
PolishBo dla ciebie ponoszę urąganie, a zelżywość okryła oblicze moje.
I am become a stranger unto my brethren, And an alien unto my mother's children.
PolishNiech przyjdzie przed oblicze twoje modlitwa moja; nakłoń ucha twego do wołania mego.
For my soul is full of troubles, And my life draweth nigh unto Sheol.
PolishPodjęcie tej problematyki pokazuje inne oblicze Unii Europejskiej.
In taking up this issue, the European Union has shown itself in a different light.
PolishBędziemy starali się zaprezentować jak najprzyjaźniejsze oblicze wobec inicjatyw obywatelskich.
We will try to be as user-friendly and as citizens' initiative-friendly as possible.
PolishSłużcie Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze jego z radością.
Serve Jehovah with gladness: Come before his presence with singing.
PolishMuszą się ujawnić i doprowadzić morderców przed oblicze sprawiedliwości, nie mogą się od tego uchylać.
They need to come forward and bring these murderers to justice, not shield them from it.
Polishna piśmie - (PT) Strategia Europa 2020 odsłania swoje prawdziwe oblicze.
The Europe 2020 Strategy is revealing its true agenda.
PolishJej mordercy nie trafili jeszcze przed oblicze wymiaru sprawiedliwości.
Her murderers have still not been brought to justice.
PolishObawiam się, że jest to prawdziwe oblicze budżetu na rok 2012.
I am afraid that this is a true story about 2012's budget.
PolishA ten się obraca w koło według rady jego, aby czynił wszystko, co Bóg rozkaże, na oblicze okręgu ziemskiego.
Yea, he ladeth the thick cloud with moisture; He spreadeth abroad the cloud of his lightning:
PolishSprawcy doprowadzeni przed oblicze wymiaru sprawiedliwości albo są uniewinniani, ale otrzymują symboliczne kary.
Those who have been brought to justice are either not convicted or receive token punishments.
PolishUprzedźmy oblicze jego z chwałą; psalmy mu śpiewajmy.
Let us come before his presence with thanksgiving; Let us make a joyful noise unto him with psalms.
PolishCo gdy ujrzał wszystek lud, upadli na oblicze swe, i rzekli: Pan jest Bogiem, Panci jest Bogiem.
And when all the people saw it, they fell on their faces: and they said, Jehovah, he is God; Jehovah, he is God.