"objaw" - angielskie tłumaczenie

PL

"objaw" po angielsku

EN

PL objaw
volume_up
{męski}

objaw (też: znaczek, oznaka, oznaczenie, znak)
volume_up
sign {rzecz.}
Jednostronne zobowiązanie to objaw co prawda pozytywny i pożądany, ale niewystarczający.
A unilateral commitment is a positive sign, however, and is therefore desirable, but it is not enough.
Thank you; it is a good sign.
To objaw wspólnych, demokratycznych i proeuropejskich przekonań, które żywi przeważająca większość tego Parlamentu.
That is a sign of the common, democratic and pro-European conviction that the overwhelming majority of this House shares.
objaw (też: oznaka, symptom)
volume_up
symptom {rzecz.}
I doszedłem do wniosku, że to tylko objaw większego problemu.
And I came to the conclusion, this is a symptom of a larger problem.
Ponieważ buprenorfina jest opioidem, ból, jako objaw chorobowy, może być osłabiony.
As buprenorphine is an opioid, pain as a symptom of a disease may be attenuated.
Jeśli u pacjenta wystąpi ten objaw, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
If you experience this symptom, do not drive or use tools or machines.

Przykłady użycia - "objaw" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo objaw dalszego nasilania się rywalizacji z innymi ośrodkami imperialistycznymi.
It marks a new escalation in competition with other imperialist centres.
PolishObjaw ten najczęściej występuje w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia.
This is most likely to occur within the first few weeks of treatment.
PolishObjaw ten utrzymywał się do samego końca badania, który miał miejsce w 24 tygodniu leczenia.
This reduction remained until the conclusion of the study at week 24.
PolishRównież ten objaw z czasem ustępuje — zwykle w pierwszym lub drugim tygodniu leczenia. aż
Again, this effect disappears with time, usually during the first or second week of treatment. uc
PolishJeśli wystąpi taki objaw: → należy natychmiast powiadomić o tym lekarza prowadzącego.
If this happens to you: → Talk to your doctor immediately.
PolishNależy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli objaw ten budzi niepokój.
Tell a doctor or pharmacist if you are worried about this.
PolishObjaw ten może wystąpić podczas leczenia lub po jego zakończeniu.
These can happen during treatment, or after treatment has stopped.
PolishNie można wykluczyć, że podczas długotrwałego leczenia produktem Ventavis objaw ten wystąpi także u ludzi.
It cannot be excluded that this is also relevant to man on prolonged Ventavis therapy.
PolishJest to częsty objaw u pacjentów z powiększeniem prostaty.
This is common in patients with enlargement of the prostate gland.
PolishPacjenci, u których występuje ten objaw, powinni unikać kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwania maszyn.
Patients who suffer from this should avoid driving and operating machinery.
PolishU pacjentów, u których obserwowano ten objaw, występował on zwykle po dwóch lub trzech cyklach leczenia.
In patients experiencing this event, it is generally seen after two or three cycles of treatment.
PolishTen rzadki, lecz niebezpieczny objaw niepożądany występuje częściej u kobiet, szczególnie ze znaczna nadwagą.
This rare, but serious side effect occurs more often in women, particularly if very overweight.
PolishAlbowiem żaden nic w skrytości nie czyni, kto chce być widziany; przetoż ty, jeźli takie rzeczy czynisz, objaw się światu.
For no man doeth anything in secret, and himself seeketh to be known openly.
PolishOto wizualny objaw istnienia ciemnej materii.
OK, so, a quick review then, to see that you're following.
Polish. ~~~ Oto wizualny objaw istnienia ciemnej materii.
So this is the closest you can get to kind of seeing at least the effects of the dark matter with your naked eye.
PolishDyktatorzy w sąsiadujących z nami krajach upadają i to dobry objaw.
(DE) Madam President, the dictators in our neighbouring countries are being toppled and it is a good thing that they are going.
PolishLipidy: w badaniach klinicznych udokumentowano hiperlipidemię jako objaw połączony ze stosowaniem beksarotenu.
Lipids: hyperlipidaemia has been identified as an effect associated with the use of bexarotene in clinical studies.
PolishTo zachowanie bardzo niegrzeczne i objaw braku szacunku.
Polishpola widzenia, objaw „ ognisk waty”§ uk
PolishU dzieci i młodzieży płci męskiej z chorobą Fabry' ego hiperfiltracja może stanowić najwcześniejszy objaw udziału nerek w tej chorobie.
In male paediatric Fabry patients, hyperfiltration can be the earliest manifestation of renal involvement in the disease.