"obóz" - angielskie tłumaczenie

PL

"obóz" po angielsku

EN

PL obóz
volume_up
{męski}

obóz (też: biwak, tabor)
volume_up
camp {rzecz.}
Jedynym realnym obozem dla Libanu jest obóz libański.
The only viable camp for Lebanon is the camp of Lebanon itself.
I obóz czwarty, najwyższy, 900m od szczytu.
And then Camp Four is the highest camp; that's 3,000 feet short of the summit.
Ponadto na pustyni Negew uruchomiono duży obóz internowania.
In addition, a large detention camp has been set up in the Negev Desert.

Przykłady użycia - "obóz" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polish(Śmiech) Staramy się zrozumieć, dlaczego połowa Ameryki głosowała na ten drugi obóz.
(Laughter) We try to explain why half of America voted for the other team.
PolishZatacza obóz Anioł Pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich.
Oh taste and see that Jehovah is good: Blessed is the man that taketh refuge in him.
PolishNapastnicy splądrowali obóz zanim sudańskie oddziały przyszły na ratunek tym, którzy przeżyli.
The attackers looted the compound before Sudanese troops rescued the survivors.
PolishA widząc Saul obóz Filistyński, bał się, a ulękło się serce jego bardzo.
And when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid, and his heart trembled greatly.
PolishOstrzelali obóz uchodźców ONZ, zaatakowali szkoły i dzieci.
They have shelled the UN compound, they have attacked schools and children.
PolishJest druga wojna światowa, niemiecki obóz więzienny, a ten człowiek, Archie Cochrane, jest jeńcem wojennym i lekarzem i ma problem.
And this man, Archie Cochrane, is a prisoner of war and a doctor, and he has a problem.
PolishTrzeci obóz jest u stóp Lhotse, która jest czwartą najwyższą górą świata, ale wydaje się karłem przy Evereście.
CampThree is at the base of Lhotse, which is the fourth highest mountain in the world, but it's dwarfed by Everest.
PolishMogą opuścić obóz kiedy tylko zechcą i żyją w przyjaznych stosunkach z ludnością iracką tego regionu.
They are free to leave whenever they want and they live in the best friendly relations with the Iraqi population of the region.
PolishTedy ciągnął Giedeon drogą tych, co mieszkali w namiociech, od wschodu słońca Nobe i Jegbaa, i uderzył na obóz, (a obóz się był ubezpieczył,)
And Gideon went up by the way of them that dwelt in tents on the east of Nobah and Jogbehah, and smote the host; for the host was secure.
PolishI rzekł Mojżesz: Proszę, nie opuszczaj nas; bo ty wiesz, gdzie byśmy na puszczy obóz stanowić mieli, i będziesz przewodnikiem naszym.
And he said, Leave us not, I pray thee; forasmuch as thou knowest how we are to encamp in the wilderness, and thou shalt be to us instead of eyes.
PolishA idąc położyli się obozem u Karyjatyjarym w Juda; przetoż nazwali ono miejsce obóz Danów aż do dnia dzisiejszego, a jest za Karyjatyjarym.
And they went up, and encamped in Kiriath-jearim, in Judah: wherefore they called that place Mahaneh-dan, unto this day; behold, it is behind Kiriath-jearim.
PolishNa rozkazanie Pańskie stanowili obóz, i na rozkazanie Pańskie ciągnęli, straż Pańską trzymając, jako im Pan rozkazał przez Mojżesza.
At the commandment of Jehovah they encamped, and at the commandment of Jehovah they journeyed: they kept the charge of Jehovah, at the commandment of Jehovah by Moses.
PolishAle gdy nie długo trwał obłok nad przybytkiem, na rozkazanie Pańskie stanowili obóz, i na rozkazanie Pańskie ciągnęli.
And sometimes the cloud was a few days upon the tabernacle; then according to the commandment of Jehovah they remained encamped, and according to the commandment of Jehovah they journeyed.