"o co chodzi?" - angielskie tłumaczenie

PL

"o co chodzi?" po angielsku

PL o co chodzi?
volume_up

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "o co chodzi?"

o przysłówek
English
o przyimek
o wykrzyknik
English
o! wykrzyknik
English
lecieć czasownik
co zaimek
English
co wykrzyknik
English
co!? wykrzyknik
English
co? wykrzyknik
English
chodzić czasownik
chód rzeczownik

Przykłady użycia - "o co chodzi?" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, o handel emisjami.
If we do not know what the deal is, then the deal is money, and emissions trading.
Polish"O co chodzi z tymi chińskimi znakami, które ciągle widzę przy drodze?
"What's up with the Chinese character I keep seeing by the side of the road?"
PolishO co chodzi w jutrzejszych rezolucjach, jeśli nie o instrumentalizację?
What is the point of the resolutions tomorrow, if not political instrumentalisation?
PolishKiedy usłyszałam termin "rakowe komórki macierzyste" nie rozumiałam, o co chodzi.
At first when I heard of cancer stem cells, I didn't really know how to put the two together.
PolishJednak nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, o co chodzi panu posłowi Fleckensteinowi.
However, I am not sure that I understood the point made by Mr Fleckenstein.
PolishCzują ekscytację, na myśl o tym, o co chodzi w naukach ścisłych.
You can see a gleam in their eye. ~~~ They get a thrill of what science is all about.
PolishTrybunał Konstytucyjny Włoch, który wczoraj podjął działania, pokazał wyraźnie, o co chodzi.
The constitutional court of Italy, which acted yesterday, has clearly shown what that means.
PolishTeraz już wiesz o co chodzi, spróbujmy czegoś ciekawszego.
Now that you've got the idea, let's try something even more interesting.
PolishO co chodzi z tym handlem transakcjami swapowymi na ryzyko kredytowe i ubezpieczeniami od ryzyka kredytowego?
What is the trade in credit default swaps and credit default insurance all about?
PolishJest dużo miejsca, więc ludzie mogą podejść i zobaczyć, o co chodzi, zanim zdecydują się włączyć.
There's lots of room, so people can come up and understand what it is before they get involved.
PolishWy tutaj wiecie o co chodzi, więc zrobię krótki, 60 sekundowy wstęp.
This is a crowd that does know what it is, so I'll like just do like the 60-second crib-note version.
PolishMożecie rzucić kilka nazw i ludzie już będą wiedzieć o co chodzi.
You can just say a few names and people will understand.
PolishZatem jeśli w religii nie chodzi o wiarę, to o co chodzi?
So if religion is not about believing things, what is it about?
PolishWielu ludzi zastanawia się, o co chodzi w racjonalności.
A lot of people are worried about what is rationality about?
PolishPróbuje rozgryźć o co chodzi, ale jakoś nie mogę.
I've been trying to wrap my head around what it means, but I can't.
PolishKocham brać suplementy i być w dobrej formie, ale nigdy nie rozumiem, o co chodzi z ich zawartością.
I love taking supplements and being fit, but I can never understand what's going on in terms of evidence.
PolishDobrze wyszkoliliśmy panią minister w naszej grupie i wie ona dobrze, o co chodzi w Parlamencie.
Therefore, she knows what Parliament is all about.
PolishNawet, myślę, kopiujemy nasz sposób reprodukcji, wiecie o co chodzi. i coś z -- o nie, zapomnijcie to.
Even, I think, we copy our way to reproduce, you know what I mean, and something of -- oh no, forget it.
PolishMaszyny stają się coraz bardziej skomplikowane, i jest coraz trudniej zrozumieć, o co chodzi.
We find more and more complex arrangements of machines that make it harder and harder to diagnose what's going on.
PolishZadzwoniłem więc do wydawcy i powiedziałem: "O co chodzi?
I called up the editor and I said, "What's going on?