"nogi" - angielskie tłumaczenie

PL

"nogi" po angielsku

volume_up
nogi {niemęskoos.}
EN

PL nogi
volume_up
{niemęskoosobowy}

nogi
volume_up
legs {l.mn.}
Ja na to: "Wiem, ale nogi..." Mówię: "Nogi jakoś się załatwia."
And I go, "I know, but the legs ..." and I'm probably like, "The legs get worked out."
Nogi, które pokazywałam, były przełomem w dziedzinie protetyki.
At the time, the legs I presented were groundbreaking in prosthetics.
Dziewczyna ucieka, a nasz bohater, Skórzana Twarz, odcina swoje nogi.
The girl gets away and our hero, Leatherface, chainsaws his legs.

Przykłady użycia - "nogi" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSynu mójâ nie chodźże z nimi w drogę; zawściągnij nogi twojej od ścieżek ich.
My son, walk not thou in the way with them; Refrain thy foot from their path:
PolishNie tylko za pomocą tradycyjnej stopy, ale również całej nogi, a nawet reszty ciała.
Not just with the traditional foot, but also the leg, and even of the body.
PolishOd wszelkiej złej drogi zawściągam nogi swoje, abym strzegł słowa twego.
I have refrained my feet from every evil way, That I might observe thy word.
PolishSą tacy, którzy próbują iść za szybko, a potem potykają się o własne nogi.
There are people who try to go too fast and then trip over their own feet.
PolishOdpowiedział Syba królowi: Jest jeszcze syn Jonatana, chromy na nogi.
And Ziba said unto the king, Jonathan hath yet a son, who is lame of his feet.
PolishOto na tych górach nogi wdzięczne poselstwo opowiadającego, zwiastującego pokój!
Behold, upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace!
PolishBo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego.
For he must reign, till he hath put all his enemies under his feet.
PolishW każdym razie, ptaki docierały na targ, mając nogi zabezpieczone małymi bucikami.
Anyway, and so the birds were coming in with their feet protected with little canvas shoes.
PolishJest to całkowicie dopuszczalne, a pozwoliłoby tym krajom stanąć na nogi.
That is entirely permissible and would allow those countries to get back on their feet.
PolishKiedy był małym szczeniaczkiem, skakał ci z łapami na nogi... ~~~ To takie fajne, prawda?
When he was a little puppy, he puts his paws on your leg -- you know, isn't that nice?
PolishPrzednie nogi musiały mieć kształt jak prawdziwe, by mogły dobrze leżeć w skórze.
The servos in the front legs, we had to shape those like muscles.
PolishKrzepi nogi moje jako jelenie, a na wysokich miejscach moich stawia mię.
He teacheth my hands to war; So that mine arms do bend a bow of brass.
PolishNie pomazałeś oliwą głowy mojej, ale ta maścią pomazała nogi moje.
My head with oil thou didst not anoint: but she hath anointed my feet with ointment.
PolishRówna nogi moje z jeleniemi, na wysokich miejscach moich stawia mię.
He maketh his feet like hinds' [feet], And setteth me upon my high places.
PolishZewsząd go straszyć będą strachy, a nacierać będą na nogi jego.
Terrors shall make him afraid on every side, And shall chase him at his heels.
Polishpacjent ma duży obrzęk zmienionej chorobowo ręki lub nogi wynikający z miejscowego
if you are suffering from severe swelling of the affected arm or leg due to local fluid build-up,
PolishJeśli jesteś przywódcą, ludzie, którzy na ciebie liczą, potrzebują, żebyś znów stanął na nogi.
And if you're a leader, the people who count on you need you on your feet.
PolishZanurkowałem przez dętkę, a obozowy łobuz złapał mnie za nogi.
So I dove through the inner tube, and the bully of the camp grabbed my ankles.
PolishNie są one lekiem, natychmiast stawiającym na nogi, ale pomogą wyleczyć z toczącej się choroby.
They are not an overnight cure, but they will help to remedy the underlying sickness.
PolishWtedy nareszcie to do mnie dotarło - moje nogi mogą być rzeźbą.
This is where it really hit home for me -- that my legs could be wearable sculpture.