"niweczyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"niweczyć" po angielsku

volume_up
niweczyć {czas. ndk}

PL niweczyć
volume_up
[niweczę|niweczyłbym] {czasownik}

niweczyć (też: zniweczyć)
volume_up
to dish [dished|dished] {czas. przech.} [arch.] (chances, hopes, plans)
niweczyć
volume_up
to undercut [undercut|undercut] {czas.} [przen.] (efforts)
Chociaż priorytetowym celem polityki rozwoju UE jest eliminacja ubóstwa, jego realizację niweczy wiele inicjatyw politycznych.
While the eradication of poverty is the primary development policy objective of the EU, many policy initiatives undercut this purpose.
niweczyć (też: zniweczyć)
volume_up
to upend [upended|upended] {czas. przech.} (plan, idea)
niweczyć (też: przekreślać, położyć kres)
volume_up
to put paid to {czas.} (sth)
w imieniu grupy ALDE. - Panie przewodniczący! Róg Afryki to straszny region, gdzie z powodu konfliktów wewnętrznych i regionalnych nadal niweczy się pokój i bezpieczeństwo.
. - Mr President, the Horn of Africa is a dreadful region where internal and regional conflicts continue to undermine peace and security.
Wtedy miałem okazję zauważyć, że korupcja, ta ogromna, systematyczna korupcja, niweczyła wszystko, co usiłowaliśmy zrobić.
At that time, I noticed that corruption, that grand corruption, that systematic corruption, was undermining everything we were trying to do.
Niweczy to również możliwość zawarcia przez nas ewentualnej umowy z USA - umowy ramowej w sprawie ochrony danych, w zakresie której sprawozdawcą jest pan poseł Albrecht.
It also undermines the possibility that we might later reach an agreement with the US - a framework agreement on data protection, for which Mr Albrecht is the rapporteur.

Synonimy (polski) dla "niweczyć":

niweczyć

Przykłady użycia - "niweczyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusimy wspierać kobiety i zachęcać je do lepszego godzenia macierzyństwa i pracy, a nie niweczyć ich szanse na znalezienie pracy.
We need to support and encourage women to better reconcile maternity and work, not scupper their chances of finding a job.
PolishNie chcemy niweczyć praw pracowników, ale zdecydowanie zależy nam na tym, żeby pracownicy również mogli kupować produkty, które sobie cenią.
We do not want to bulldoze workers' rights, but we do want these workers to also be able to buy the products that they value.