"nijak" - angielskie tłumaczenie

PL

"nijak" po angielsku

volume_up
nijak {przysł.}
EN
volume_up
nijaki {przym. m.}

PL nijak
volume_up
{przysłówek}

nijak (też: w żaden sposób)
volume_up
nohow {przysł.}

Przykłady użycia - "nijak" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWyobrażenie, że ludzie zawsze mówią prawdę o swoich zamiarach, nijak ma się do rzeczywistości.
The idea that people are always truthful about their intentions is not borne out from experience.
PolishZamiast tego musimy wyposażyć się w strategię, bez której nijak nie będziemy w stanie reagować.
Instead, we must equip ourselves with a strategy, without which we will not be able to provide any answers.
PolishW ich przypadku wydatek nijak nie przekłada się na korzyść.
Here, the expense bears no relation to the benefit.
PolishSystem społeczny w Stanach Zjednoczonych ma się nijak do systemu społecznego w Europie, w każdym z jej państw.
The social system in the United States is nothing like the social system in Europe, in each one of our countries.
PolishNasz poziom obrotów transgranicznych na tym, co podobno miało być jednolitym rynkiem, nijak się ma do tego, jaki powinien być.
Our level of cross-border trade for what is supposed to be a single market is nowhere near what it should be.
PolishTa procedura "współniedecydowania” nie przekłada się nijak na codzienne życie prawdziwych ludzi i nadszedł czas, by Rada wykonała swoją część pracy.
This co-indecision procedure has consequences for the real lives of real people and it is time that the Council did its share of the chores.
PolishA ta częstotliwość spotkań nie ma się nijak do ilości spotkań z Parlamentem pani Cecilii Malmström, ponieważ wystąpiła tutaj przed państwem 25 razy.
That does not even come close to Cecilia Malmström's number of engagements with Parliament, because she has been here 25 times to speak to you.
PolishPowinniśmy również wiedzieć, że przystąpienie nijak nie wpłynie na pozycję poszczególnych państw członkowskich wobec konwencji, o ile na szali nie znajdzie się prawo unijne.
We should also know that this accession will leave the position of the individual Member States, vis-à-vis the convention, completely unaffected as long as there is no European law at stake.
PolishZ umowy ACTA w zaproponowanym brzmieniu nijak wszakże nie wynika jasne znaczenie jakościowej, a szczególnie wyważonej, ochrony interesów obywateli wszystkich państw członkowskich UE.
However, no clear significance emerges from the proposed ACTA agreement in terms of high quality and especially balanced protection of the interests of all EU Member State citizens.
PolishJednakże nijak nie może on służyć za wymówkę do zaprzestania wparcia polityk równości, ponieważ polityki te mogą napędzać wzrost społeczny i gospodarczy oraz ożywienie w Europie.
However, under no circumstances should it be used as an excuse to stop promoting equality policies, because these policies can drive social and economic development and recovery in Europe.