"niepowtarzalny" - angielskie tłumaczenie

PL

"niepowtarzalny" po angielsku

PL niepowtarzalny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

Niepowtarzalny zapach, niepowtarzalna wibracja.
You have a unique smell, a unique vibration.
A każdy neuron sam w sobie jest niepowtarzalny.
And each neuron itself is largely unique.
Za każdy niepowtarzalny tag Google pobiera opłatę najwyżej raz (przy założeniu, że kliknięcie zostanie uznane za prawidłowe).
Google charges at most once for each unique tag (if we determine that the click is valid).
niepowtarzalny
Kara śmierci stanowi niedopuszczalne pogwałcenie przynależnej człowiekowi godności, a także niezbywalnej i niepowtarzalnej wartości, jaką jest ludzkie życie.
The death penalty is an unacceptable violation of the intrinsic dignity of every human being, and of the inalienable and unrepeatable value of every life.
volume_up
one-off {przym.}

Przykłady użycia - "niepowtarzalny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPoniższe strony pomogą ci poznać swoje prawa i obowiązki, które masz jako obywatel, konsument, członek rodziny i niepowtarzalny człowiek.
These pages will help you to learn your rights and obligations as a consumer, immigrant, family member and human being.
PolishKojarząc te dwie formuły, które osobno nie miałyby prawa bytu na scenie, Pollesch stworzył - niepowtarzalny w swej dynamice i intensywności - teatr histerii.
By crossing these formats, each of which is frowned upon individually on the stage, Pollesch has created a Theatre of Hysteria that is singular in its dynamics and intensity.
PolishIch osobowość ujawnia się w zupełnie niepowtarzalny sposób. ~~~ Oprócz używania całego ciała jako wprowadzanego "tworzywa" od pewnego czasu zajmuję się wykorzystywaniem głosu.
So in addition to using full-body input, something that I've explored now, for a while, has been the use of the voice, which is an immensely expressive system for us, vocalizing.