"nieobecny" - angielskie tłumaczenie

PL

"nieobecny" po angielsku

volume_up
nieobecny {przym. m.}

PL nieobecny
volume_up
{męski}

nieobecny
volume_up
absentee {rzecz.}

Synonimy (polski) dla "nieobecny":

nieobecny

Przykłady użycia - "nieobecny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPonieważ autor pytania 44, pan poseł Heaton-Harris jest nieobecny, pytanie to upada.
As the author of Question 44, Mr Heaton-Harris, is not present, that question falls.
PolishPrzez długi pan Solana był nieobecny, dlatego obawiałem się już o jego zdrowie.
Mr Solana had not been seen among us for quite some time and I was worried about his health.
PolishNiestety, nasz kolega z Irlandii Północnej jest już nieobecny.
Our colleague from Northern Ireland is unfortunately no longer present.
PolishPonieważ autor pytania jest nieobecny, pytanie nr 27 zostaje pominięte.
As the questioner is not present, Question No 27 lapses.
PolishJak pan poseł zdołał się zgłosić będąc nieobecny na sali?
How did that Member manage to catch your eye without being here?
PolishPonieważ autor jest nieobecny, pytanie nr 9 nie jest dopuszczalne.
As the author is not present, Question No 9 lapses.
PolishByć może to pan poseł Seeber był tą nieobecną osobą, tak jak jest nieobecny teraz, ponieważ opuścił Izbę.
Perhaps it was he who was not here, just as he is not in this session now and has left the Chamber.
PolishOznacza to, że będę nieobecny na jutrzejszym głosowaniu.
It means that I will miss the voting session tomorrow.
PolishPonieważ autor jest nieobecny, pytanie nr 67 upada.
As the author is not present, Question No 67 lapses.
PolishPonieważ autor jest nieobecny, pytanie nr 51 upada.
As the author is not present, Question 51 lapses.
PolishPo pierwsze, pan poseł Verhofstad, który niestety jest już nieobecny, wspomniał, że Komisja podjęła interwencję zbyt późno.
Firstly, Mr Verhofstadt, who is unfortunately no longer here, said that the Commission intervened too late.
PolishUbolewamy, że był pan nieobecny wczoraj, gdy słuchaliśmy pierwszego gościa w naszym Roku Dialogu Międzykulturowego.
We regret that your seat was empty yesterday when we heard from the first guest in our Year of Intercultural Dialogue.
PolishPan poseł Hökmark jest nieobecny, ale stwierdził, że za kryzys odpowiada wniosek Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim.
Mr Hökmark is not here, but he blamed this crisis on the proposal by the Socialist Group in the European Parliament.
PolishAnidulafungina selektywnie hamuje syntazę beta - (1, 3) - D- glukanu, enzym obecny w ścianie komórkowej grzybów, ale nieobecny u ssaków.
Anidulafungin selectively inhibits 1,3-β -D glucan synthase, an enzyme present in fungal, but not mammalian cells.
PolishZastanawiam się, czy to jest ta europejska wizja, o której mówił na początku przewodniczący Barroso, który teraz jest nieobecny i nie może nam tego wyjaśnić.
I wonder: is this the European vision that Mr Barroso, who is not here to explain, spoke of at the beginning.
PolishDo tego tematu nawiązywał też pan poseł Cofferati, który w tej chwili jest nieobecny, oraz pani poseł del Castillo, która jest również nieobecna.
This subject was also referred to by Mr Cofferati, who is not currently present, and by Mrs del Castillo, who is also not present.
Polishnieobecny bez pozwolenia
PolishChociaż nasz kolega, John Bowis, jest dziś nieobecny, to na wstępie chciałabym przede wszystkim jemu pogratulować.
Mr President, Mrs Vassiliou, even though he is not here, I would like, first of all, to congratulate our colleague, Mr Bowis.
PolishChciałbym również wyjaśnić, że nie odpowiadam tu na pytania kierowane do mnie, ale zastępuję pana Rehna, który jest nieobecny z powodu choroby.
Let it also be very clear that I am not at present answering questions that are put to me but am replacing Mr Rehn, who cannot be here because he is ill.
PolishChciałabym również poruszyć kwestię, o której wspomniał nieobecny już na tej sali poseł, mianowicie ochronę Chrześcijan w krajach trzecich.
I also wanted to speak about something which has also mentioned - by a colleague who unfortunately has left - the protection of Christians in third countries.