"nie rozumiem" - angielskie tłumaczenie

PL

"nie rozumiem" po angielsku

PL nie rozumiem
volume_up

Teraz nic z niego nie rozumiem, ale wtedy byłem dobry.
I don't understand a thing about it now, but I could do it as a kid.
I have to say, I don't understand it.
I don't understand.

Przykłady użycia - "nie rozumiem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJak rozumiem nie było w tej sprawie głosowania ani decyzji Biura, co jest dziwne.
I understand there was no vote or decision by the Bureau, which is strange.
PolishA prawda jest taka, że nie rozumiem większości, o której ci panowie mówią.
And the truth is I don't really understand a lot of what they're talking about.
PolishBył to bardzo dobry proces, lecz niestety nie rozumiem pana posła Vernoli.
It was a very good process but, unfortunately, I do not understand Mr Vernola.
PolishBędę się streszczał, gdyż rozumiem, że nie chce pani debaty.
Madam President, I shall be brief, as I accept you do not want a debate.
PolishAle wciąż po prostu nie rozumiem, panie przewodniczący, co dzieje się w Londynie.
But what is going on in London, Mr President, I just do not understand.
PolishZ drugiej strony oczywiście rozumiem, że nie każdy chce być zintegrowany społecznie.
On the other hand, I do understand that not everyone wants to be integrated, of course.
PolishZ tego właśnie powodu nie rozumiem, dlaczego PKK wciąż stosuje metody terrorystyczne.
That is why I cannot understand why the PKK is continuing with terrorism.
PolishBlogi: rozumiem obawy osób prowadzących blogi, a zarazem ich nie rozumiem..
Weblogs: I understand and I do not understand the concern of webloggers.
PolishUważam, że nie przestrzegano żadnej procedury i nie rozumiem tego, co się stało.
I believe that no procedure has even been followed and I do not understand what has happened.
PolishNie rozumiem, dlaczego miałbym czynić coś takiego jako poseł do Parlamentu Europejskiego.
I fail to see why I, as a Member of the European Parliament, would do that.
PolishW związku z tym nie rozumiem, jak przedkładanie dalszych wniosków może przynieść postęp.
I do not see, therefore, how submitting more proposals will mean that we move forward.
PolishProszę wybaczyć, ale nie rozumiem w czym leży ta ważna osobista sprawa?
Forgive me, but didn't I understand that you have a matter of urgent personal business?
PolishNie rozumiem zastrzeżeń, jakie pan ma w stosunku do systemów indeksacji.
I do not really understand why you are so set against indexing systems.
PolishChciałbym powiedzieć coś jeszcze, coś, czego po prostu nie rozumiem.
I would also like to say something else, which is that basically I do not understand.
PolishRozumiem, że nie chcieliście tu przychodzić ze złymi wieściami.
I can fully understand that you did not wish to come here with a negative report.
PolishNie rozumiem, czemu Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie interweniowała wcześniej.
I do not understand why the International Atomic Energy Agency did not intervene earlier.
PolishNie rozumiem jednak motywacji do wciągania na tę listę niektórych konkretnych państw.
However, I do not understand the motivation for including some of the countries in this list.
PolishCzasem tworzę mnóstwo rysunków i wciąż nie rozumiem tego, co rysuję.
Sometimes I make a lot of drawings and I still don't understand what it is I'm drawing.
PolishJak już jednak wspomniałem, nie do końca rozumiem Pańskie pytanie.
However, as I said before, I failed to understand your question completely.
PolishNaprawdę nie rozumiem, jak pani poseł mogła dojść do takiego wniosku.
I really have no understanding of how she could reach such a conclusion.