"nie fair" - angielskie tłumaczenie

PL

"nie fair" po angielsku

volume_up
nie fair {przysł.}
EN

PL nie fair
volume_up
{przysłówek}

nie fair
volume_up
unfair {przysł.}
Myślę, że powoływanie się na ten argument jest nie fair.
I think it is very unfair to use that as a form of argument.
Chciałbym zapytać, czy tak faktycznie jest, ponieważ byłoby to nie fair, gdyż kwestia ta jest przedmiotem debat już od dłuższego czasu.
I would like to ask you if that is the case, because it is extremely unfair since this is an issue that has been debated for some considerable time now.
To absolutnie nie fair. Znamienne jest również to, że nasz poseł, który zapytał Komisję, co można uczynić w tym względzie, opuścił salę obrad.
That is absolutely unfair and it is also telling that our fellow Member who then asked the Commission what can be done about this has already left the Chamber.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "nie fair"

nie partykuła
nie-
fair przymiotnik
English
fair przysłówek
English

Przykłady użycia - "nie fair" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMimo ogromnych starań New York Times i Vanity Fair, nie byli braćmi.
Despite the New York Times' and Vanity Fair's best efforts recently, they're not brothers.
PolishA to nie jest fair, w stosunku do mnie, czy mojego kraju.
And that's not fair. ~~~ It's not fair for me; it's not fair for my country.
PolishTo nie fair, że można zmieniać wzrost, jak tylko się podoba.
It's not fair that you can change your height, as you want it.
PolishMożecie stwierdzić, że to nie-fair, ponieważ wybieram dwa kraje, które świadczą przeciwko demokracji.
You may say this is not fair, because I'm selecting two countries to make a case against democracy.
PolishIstnieje podejrzenie, że nie wszyscy grają fair.
There is a suspicion that some are not playing fair.
PolishZresetuj stoper, to nie fair.
Reset the three minutes, that's just not fair.
PolishMówią: "To nie jest fair.
PolishAle to nie jest fair, Kimberly.
PolishRG: To nie fair.
PolishTo samo będzie mieć zastosowanie do wszystkich państw członkowskich, które nie będą grały fair-play: do czasu wdrożenia nowych zasad obowiązują stare zasady.
The same will apply to all Member States who do not play by the rules: until we have new rules, the old rules are still the rule.
PolishDo tej pory posługiwał się bezprawnie tymi skanami, korzystając jedynie z amerykańskiej formuły fair use, nie pytając autorów ani wydawców o zgodę.
To date, it has made use of these scans illegally, only applying the US principle of fair use without asking the authors or publishers for their agreement.