"nie żałuję" - angielskie tłumaczenie

PL

"nie żałuję" po angielsku

nie żałuję
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "nie żałuję"

nie partykuła
nie-
żałować czasownik

Przykłady użycia - "nie żałuję" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishŻałuję, że nie ma tu Rady, by pomóc nam dokonać tej regulacyjnej zmiany.
I regret that the Council is not here to help us with this regulatory amendment.
PolishŻałuję, że nie mam do tego prawa, ale ja naprawdę nie komentuję wszystkiego.
I regret that I do not have the right to do this, but I do not comment on everything.
PolishŻałuję, iż nie uwzględniono Polski, ale wynika to z przyczyn technicznych.
I regret that Poland was excluded, but it was due to technical reasons.
PolishŻałuję, że nie posunęliśmy się dalej w kwestii zakazu prowadzenia oprysków z powietrza.
I wish we had gone further in terms of our ban on all aerial spraying.
PolishŻałuję, że nie przegłosowano poprawki ALDE dotyczącej obowiązkowej modulacji.
I regret there was not a vote in favour of the ALDE amendment regarding compulsory modulation.
PolishW istocie nie żałuję, że dziesięciu posłów nie dostało możliwości zabrania głosu.
In fact, I am not sorry that ten Members did not get the floor.
PolishTym niemniej żałuję, że nie ma konkretnych środków oraz rzeczywistej strategii rozwoju.
All the same, I regret the absence of concrete measures and of a genuine development strategy.
PolishJeśli nie będzie to możliwe, żałuję, ale zagłosujemy przeciwko.
If that is not possible, I regret to say we shall have to vote against it.
PolishŻałuję, że nie wszedł w życie reformujący Unię traktat lizboński.
I regret that the Treaty of Lisbon reforming the EU is not a reality.
PolishŻałuję, że nie było szefa Rady i przewodniczącego Komisji Europejskiej.
I regret that the head of the Council and the President of the European Commission were not there.
PolishJako socjalistka bardzo żałuję, że nie podjęliśmy próby wprowadzenia podatku od transakcji finansowych.
As a Socialist, I am very sorry that we would not go for a financial transaction tax.
PolishŻałuję, że nie mamy więcej czasu, może następnym razem.
I wish we had more time together, but that's for another time. ~~~ Okay? ~~~ Great.
PolishOczywiście, żałuję ale nie róbmy z tego wielkiej afery.
Naturally, I regret it, but let us not make a big deal out of it.
PolishŻałuję, że nie możemy wstać i powiedzieć, że wszyscy niewidomi są bogaci i sławni - bo tak nie jest.
I wish we could stand up and say that they were all rich and, indeed, famous, but it is not the case.
PolishŻałuję, że nie było nam dane poznać się jako dorośli.
I'm disappointed that we never got to know each other as adults.
PolishRzecz jasna wolałabym uniknąć obecnego kryzysu i żałuję, że nie byliśmy nań lepiej przygotowani.
Needless to say, I would have preferred to avoid such a crisis and I wish that we had been better prepared.
PolishDziękuję pani za udział w tej debacie i żałuję, że nie uczestniczy w niej także Komisja.
Thank you, Mrs Yade, for being present at this debate, and I regret that the Commission is not here too.
PolishŻałuję, że nie odbyła się debata na temat tego sprawozdania.
I am sorry that this report has not been debated.
PolishJako poseł z Grupy Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie żałuję, że nie wprowadzono tych aspektów do rezolucji.
As a Member of the Group of the Greens/ European Free Alliance I regret the absence of this input.
PolishAlbowiem darów swoich i wezwania Bóg nie żałuje.
For the gifts and the calling of God are not repented of.