"natura" - angielskie tłumaczenie

PL

"natura" po angielsku

PL natura
volume_up
{żeński}

1. ogólne

volume_up
nature {rzecz.}
Stawia pytania, czym jest natura, czym jest Matka Natura i czym może być ryzyko.
It raises questions about what nature is, what Mother Nature is, and about what a risk can be.
Staram się myśleć natura, natura, natura, natura.
And I was thinking, well I'm trying to think nature, nature, nature.
Taką postać przybiera demokratyczna natura tureckich nacjonalistów.
Such is the democratic nature of Turkish nationalists!
Dowiedziałem się, że 60 % z nich to zwierzęta Brytyjczyków, co może świadczyć o naturze obywateli Wielkiej Brytanii, ale o tym nie będziemy mówić na tym forum.
I am told that 60% of them happen to be British animals, which may say something about the British character, but we will not go there in this forum.
Chowanie się za legislacyjną naturą samego zobowiązania, jak również stwierdzał przewodniczący Barroso, nie będzie już dłużej wystarczające.
That is unacceptable, and it will no longer be enough, as President Barroso is also claiming, to hide behind the legislative character of this commitment alone.
natura (też: charakter)
volume_up
make-up {rzecz.} (sb's)
natura (też: charakter)
volume_up
makeup {rzecz.} (sb's)

2. Filozofia

natura (też: esencja, sedno, istota rzeczy)
volume_up
quiddity {rzecz.}

3. "pokojowa"

natura (też: spokój, charakter)

Przykłady użycia - "natura" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKolejnym zagadnieniem jest program Natura 2000, którego nasze lasy są częścią.
A further issue is the Natura 2000 programme, of which our forests are part.
PolishAle on umniejszał swoją pomysłowość i zwracał uwagę na współpracę z naturą.
But he deflected everything away from his ingenuity into working with his landscape.
PolishTaka jest natura naszego widzenia i tą właśnie cechą bawi się ten artysta.
We just have that natural way of seeing. ~~~ And he plays with this idea.
PolishJednak natura instytucji sprawia, że czują się fatalnie z tą dysproporcją.
But everything about institutions makes them uncomfortable with that disproportionality.
PolishZachowuję najwyższą ostrożność w dyskusjach o realizacji programu Natura 2000.
I am very cautious when we talk about implementation of Natura 2000.
PolishMoje zadowolenie jest tym większe, że natura omawianego zagadnienia jest na wskroś europejska.
However, I am even more pleased that this is a topic which is genuinely European.
PolishTaka jest nieodłączna natura wszystkich negocjacji, ale sytuacja nie przedstawia się tak źle.
This is the eternal truth of all negotiations but the picture has not been so bad.
PolishByłem sprawozdawcą pomocniczym Grupy Socjalistycznej ds. programu Natura 2000.
At the time, I was the shadow rapporteur for the Socialist Group for the Natura 2000 programme.
PolishNależy utrzymać działalność ludzką na obszarach górskich objętych programem "Natura 2000”.
Human activity needs to be maintained in 'Natura 2000' mountain areas.
PolishOdnoszę się tu szczególnie do programów Natura 2000 i Habitats, które okazały się bardzo przydatne.
Specifically, I mean Natura 2000 and Habitats, which have proved extremely useful.
PolishJakie działania podjęto w celu zmniejszenia opóźnień w realizacji dyrektyw programu Natura 2000?
What action is being taken to reduce the delay in applying the Natura 2000 directives?
PolishNatura – opieka i troska, uwarunkowania. ~~~ Rezultaty badań w tej dziedzinie są fascynujące.
Turns out that the research done on that is absolutely mind-blowing.
PolishW laboratoriach manipuluje się nasionami aby stworzyć coś co jest sprzeczne z naturą.
First, there's genetically engineered seeds and organisms.
PolishPotem, zgodnie z naturą rzeczy, z powrotem się rozproszą.
And then, of course, in the natural course of things, they will expand back.
PolishPo drugie: doszło również do zahamowania wdrażania dyrektyw w sprawie programu sieci NATURA 2000.
Second: implementation of directives on the Natura 2000 networking programme has also stalled.
Polish. - Dzięki sieci Natura 2000 osiągnięto wiele w zakresie ochrony nieskażonych i dziewiczych obszarów.
in writing. - Natura 2000 has done much to protect unspoilt or virgin environment.
PolishJeśli taki by się znalazł, powiedziałbym, że to coś dla SETI, bo natura go nie stworzyła.
And if you find one, I will say that this is something related to SETI, because naturally you can't do it.
PolishStawka jest wysoka ponieważ zmierzamy do zmierzenia się z naturą.
The stakes are high as we speed toward a challenging future.
PolishWiększość z tych obszarów już należy do sieci Natura 2000.
Most of these areas are already a part of the Natura 2000 network.
PolishChciałbym, żebyście stworzyli projekt inspirowany naturą.
What I want you to do is to create a biologically inspired design.