"nastawić" - angielskie tłumaczenie

PL

"nastawić" po angielsku

volume_up
nastawić {czas. dk}

PL nastawić
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

volume_up
to set {czas.}
Niemcy nastawili się wrogo wobec Greków, a Grecy wobec Niemców.
The Germans have been set against the Greeks and the Greeks have been set against the Germans.
Spekulanci nabijają sobie portfele pieniędzmi podatników i są wyraźnie nastawieni na wyciągnięcie z nich wszystkiego do czysta.
The speculators are stuffing themselves on taxpayers' money and are clearly set to bleed them dry.
Być może w chwili obecnej są nastawieni przeciwko sobie, ale myślę, że jest możliwe, aby się zjednoczyli i pracowali razem.
Perhaps they are set against each other right now but I believe that it is possible for them to stand together, to work with one another.
Na tej podstawie, opublikowaliśmy raport z zastrzeżeniem, że "jesteśmy sceptycznie nastawieni do tego dokumentu.
So under that basis, we put it out and said, "Look, we're skeptical about this thing.
Co do osób sceptycznie nastawionych do kompromisu, zapytuję czy będą w stanie przedstawić gotowe rozwiązanie, które można natychmiast wdrożyć?
As for those who are sceptical about the compromise, will they be able to put forward a ready-made solution that is applicable immediately?

2. "wcześniej"

nastawić (też: włączyć)

3. Technika

nastawić
volume_up
trammel {czas.}

Synonimy (polski) dla "nastawić":

nastawić

Przykłady użycia - "nastawić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishI Przekręcić pokrętło nastawiania dawki i nastawić liczbę jednostek, którą należy wstrzyknąć.
I Turn the dose selector to select the number of units you need to inject.
PolishDawkę można nastawić w zakresie od 1 do 60 jednostek z dokładnością do 1 jednostki.
You can select doses from 1 to 60 units in increments of 1 unit.
PolishH Przekręcić pokrętło nastawiania dawki i nastawić liczbę jednostek, którą należy wstrzyknąć.
H Turn the dose selector to select the number of units you need to inject.
PolishDawkę można nastawić w zakresie od 2 do 78 jednostek z dokładnością do 2 jednostek.
You can dial doses from 2 to 78 units in increments of 2 units.
PolishDawki nie da się nastawić, dopóki nie odciągnie się pokrętła.
A dose cannot be dialled until the dose knob is pulled out.
Polishjednostek, a we wstrzykiwaczu pozostało ich tylko 25, nie można nastawić dawki większej niż 25 jednostek.
For example, if you need 31 units and only 25 units remain in the pen you will not be able to dial past 25.
Polishjednostek, a we wstrzykiwaczu pozostało ich tylko 25, nie można nastawić dawki większej niż 25 jednostek.
For example, if you need 31 units and only 25 units remain in the cartridge you will not be able to dial past 25.
PolishTeraz można nastawić dawkę ponownie.
PolishJeśli nie udaje się nastawić pełnej dawki, to należy napocząć nowy wkład (tak jak to opisano w Części I) albo podać tylko jej część.
If you cannot dial the full dose, either start a new cartridge (as described in Part I), or inject the partial dose.
PolishPowinniśmy się nastawić na to, w jaki sposób rozwiązać problemy Europejczyków w sytuacji, kiedy jest sparaliżowany ruch lotniczy.
We should prepare ourselves to discuss how to solve the problems of Europeans in a situation in which air traffic is paralysed.
Polishnastawić kogoś psychicznie
PolishW celu wykonania kolejnego wstrzyknięcia preparatu NutropinAq Pen, do wstrzykiwacza przymocować nową igłę, wcisnąć biały przycisk do resetowania i nastawić żądaną dawkę.
For subsequent injections with the NutropinAq Pen, attach a new needle, push the white reset button and dial your dose.
PolishRosja zawsze próbuje nastawić jedno państwo członkowskie UE przeciwko drugiemu, ponieważ to rzecz jasna jest bardziej opłacalne dla naszych partnerów.
Russia is always trying to play the EU Member States off against one another because that is, of course, more satisfying for our partners.
PolishMamy jeszcze szansę przy przeglądzie śródokresowym zmienić politykę, nastawić się na zwalczanie negatywnych zjawisk i zrobić z tego priorytet priorytetów.
We still have the chance, at the mid-term review stage, to alter our policies and focus on combating the negative effects of the crisis, making it our number one priority.
PolishUważam, że my, jako Unia Europejska, musimy nastawić się na szeroko zakrojony proces odbudowy na Haiti, równocześnie czyniąc starania na rzecz większej stabilności struktur państwa.
I believe that, as a European Union, we must face up to a wide-ranging process of reconstruction in Haiti, while, at the same time, boosting the stability of the state's structures.
PolishNiestety Republika Mołdawii zasygnalizowała na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, co potwierdziła wczoraj delegacja Mołdawii, że w Kiszyniowie Europa musi nastawić się na monologi.
Unfortunately, the Republic of Moldova signalled at the meeting of the Foreign Affairs Committee and the Moldova delegation yesterday that Europe must be prepared for monologues in Chişinău.