"narkotyk" - angielskie tłumaczenie

PL

"narkotyk" po angielsku

PL narkotyk
volume_up
{męski}

narkotyk (też: środek odurzający, cielak, palant)
volume_up
dope {rzecz.} [pot.]
Jedyna rzecz, która cię trzyma to uzależnienie od narkotyku.
The only thing that keeps you going is the dependency on dope.
narkotyk (też: lek)
volume_up
drug {rzecz.}
Alkohol często spożywany jest z narkotykami lub sam w sobie traktowany jest jako narkotyk.
Alcohol is often taken with drugs or alcohol itself may end up as a drug.
And it was a perfect drug.
Powiedziałbym nawet, parafrazując słowa znanej panu piosenki, że to "narkotyk, od którego wszyscy jesteśmy uzależnieni.”
I would even say, to paraphrase a song that you know, 'it is a drug we are all hooked on.'
narkotyk
volume_up
narcotic {rzecz.}
It's the toughest narcotic in existence.
Nawet najmniejsza dawka alkoholu i narkotyków podana dziecku jest wysoce szkodliwa.
Even the smallest dose of alcohol and narcotics given to a child is extremely harmful.
Suboxone jest częścią programu leczenia farmakologicznego, społecznego i psychologicznego dla pacjentów uzależnionych od narkotyków opioidowych.
Suboxone is part of a medical, social and psychological treatment programme for patients addicted to opiate (narcotic) drugs.
narkotyk (też: opiat, opiolid)
volume_up
opiate {rzecz.}
Suboxone jest częścią programu leczenia farmakologicznego, społecznego i psychologicznego dla pacjentów uzależnionych od narkotyków opioidowych.
Suboxone is part of a medical, social and psychological treatment programme for patients addicted to opiate (narcotic) drugs.
Jednocześnie wspólnota międzynarodowa nie może pozwolić na niepohamowane stosowanie opiatów i ich nadużywanie przez osoby uzależnione od narkotyków.
At the same time the international community must not allow an unrestrained use of opiates and their misuse by drug addicts.
Afganistan stał się praktycznie wyłącznym dostawcą najbardziej śmiertelnego narkotyku na świecie, dostarczając 93% światowej produkcji opiatów.
In practice, Afghanistan currently has a monopoly of the supply of the deadliest drug in the world. It accounts for 93% of world production of opiates.