PL naprawić
volume_up
{czasownik}

Cierpienie tubylcow to nie sprawa którą można łatwo naprawić.
The suffering of indigenous peoples is not a simple issue to fix.
Załamanie się klimatu dokona się raz na zawsze i nie uda się nam tego naprawić.
Once the climate has been broken, it will be broken forever and we will not be able to fix it.
A kiedy chciałam to naprawić, jeszcze bardziej psułam.
That's because every time I tried to fix it, it got worse.
naprawić (też: zadośćuczynić za)
Agencja powinna naprawić te uchybienia i powiadomić Parlament Europejski o podjętych działaniach.
The Agency must redress these deficiencies and inform the European Parliament as laid down.
Agencja powinna naprawić tę sytuację i powiadomić Parlament Europejski o podjętych działaniach.
The Agency must redress this situation and inform the European Parliament on the actions taken.
Jest to najnowszy skandal związany z lobbingiem i mam nadzieję, że będziecie starali się to naprawić.
This is the latest lobbyist scandal I hope you will redress.
naprawić (też: odkupić)
naprawić (też: łatać, załatać, zreperować, cerować)
volume_up
to mend {czas.}
volume_up
to overhaul {czas. przech.}
To również jeden z problemów, jakie staraliśmy się naprawić przy pomocy naszych nowych pomysłów.
This is also one of the problems we have tried to rectify with our new ideas.
Ten błąd musimy naprawić i obecnie nadszedł czas, aby to uczynić.
This is a mistake that we must rectify, and now is the time to do so.
Wydaje się, że do naszej konstrukcji finansowej wkradł się jakiś błąd projektowy i musimy go naprawić.
It seems that some sort of design error has crept into our financial blueprint and we need to rectify that.
naprawić (też: naprawiać, zaradzać)
Europejski system prywatnego plasowania mógłby naprawić tę sytuację.
A European private placement regime can remedy that situation.
Ci, którzy zbłądzili, mogą naprawić swój błąd, wstrzymując się od głosu.
Those who were misguided may remedy the mistake by abstaining.
Mam kilka pomysłów jak naprawić sytuację.
So I have some suggestions to remedy the situation.
naprawić (też: reperować, naprawiać)
Mój ojciec znalazł ją na wysypisku śmieci i udało mu się ją naprawić w stopniu umożliwiającym grę.
My father found that in a junkyard, and was able to repair it and make it work.
I można wejść do środka serca żeby naprawić zastawki od wewnątrz!
And you can go inside the heart itself and repair the valves from the inside.
Kiedy ją zwróciłam, powiedziano mi, że nie warto jej naprawiać i że nikt nie jest w stanie jej naprawić.
When I brought it back I was told it was not worth repairing and that there was no one to repair it.

Synonimy (polski) dla "naprawić":

naprawić

Przykłady użycia - "naprawić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishRozporządzenie w sprawie gromadzenia danych z pewnością pomoże naprawić tę sytuację.
The Data Collection Regulation will certainly help to correct this situation.
PolishW następnych kilku miesiącach powinniśmy przekonać się, czy sytuację nadal można naprawić.
Over the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
PolishPróbowaliśmy to naprawić w biurze składania dokumentów i zostało to poprawione.
We tried to correct this in the Tabling Office, and it was corrected.
PolishTo kwestia elementarnej sprawiedliwości systemu i należy to naprawić.
It is a question of elementary justice in the system, and it should be corrected.
PolishUważam, że sytuację tę można naprawić przyjmując następujące rozwiązania:
I believe that this situation could be improved through adopting the following measures:
PolishMy w Unii Europejskiej musimy zrobić wszystko, by naprawić sytuację.
We in the European Union must do everything we can to improve the situation.
PolishJako organ kierowniczy musimy zrobić coś, aby naprawić tę niesprawiedliwość.
As a governing body, we must do something to correct this injustice.
PolishWkładano we mnie mnóstwo tytanu, czy kości, próbując naprawić moje stopy.
I had lots of titanium put in me, cadaver bones to try to get my feet moving the right way.
PolishNie można importować części do sprzętu medycznego ani naprawić systemu dostawy wody.
Components for medical devices cannot be imported, the water supply system cannot be repaired.
PolishDzisiaj możemy jednak naprawić ten błąd, przyjmując proponowaną decyzję.
The fact is that, through our decision today, we can undo this error.
PolishPotrzebowaliśmy drugiej rundy testów warunków skrajnych, by naprawić ten błąd.
We needed a second round of stress tests to get things right.
PolishNATO ma bowiem możliwość naprawić błędy, które popełnia UE.
NATO has the opportunity to correct mistakes that are made by the European Union.
PolishSkoro nie wypełniamy naszych zobowiązań, musimy jak najszybciej naprawić ten błąd.
If we are failing to deliver on the commitments, then we must put that right as a matter of urgency.
Polish(Głosowanie przerwano na kilka minut, aby naprawić ekrany pokazujące wyniki.)
(Voting was interrupted for a few minutes for repairs to be made to the screens showing the outcome)
PolishAby naprawić tę sytuację należy poszukać bardziej zdecydowanych działań i wprowadzić je w życie.
More decisive measures to correct the situation should be identified and put into action.
PolishPrezydencja nie zdołała naprawić wszystkich starych niedociągnięć.
The Presidency has not managed to overcome all the old shortcomings.
PolishMam nadzieję, że będziemy go w stanie naprawić w następnej kadencji Parlamentu.
Hopefully we can correct that in the next Parliament.
PolishUnia Europejska powinna położyć na szalę wszytko, aby naprawić te nieprawidłowości.
The European Union has to throw all its weight into the equation in order to pick up on these shortcomings.
PolishOpowiem dzisiaj o dwóch rzeczach: Po pierwsze, że przegraliśmy, a po drugie, jak to naprawić.
I'm going to tell you two things today: One is what we have lost, and two, a way to bring it back.
PolishMamy tylko jedną szansę, by naprawić tam sytuację -- teraz.
Such as the Arctic -- we have one chance, right now, to get it right.