"napisać" - angielskie tłumaczenie

PL

"napisać" po angielsku

volume_up
napisać {czas. dk}

PL napisać
volume_up
{czasownik dokonany}

Nieskończona liczba małp nigdy nie mogłaby napisać dzieł Szekspira.
An infinite number of monkeys could never write the works of Shakespeare.
Możemy napisać scenariusz następnej rewolucji w chirurgii.
We get to write the script of the next revolution in surgery.
A oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodny i opuścić ją.
And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away.
napisać (też: pisać)
volume_up
to pen {czas. przech.}
Na półautomatycznym wstrzykiwaczu leku GONAL- f należy napisać datę pierwszego użycia.
Please write on the GONAL-f pre-filled pen the day of first use of the solution for injection.
Należy sprawdzić, czy w ulotce dołączonej do wstrzykiwacza napisano, że wstrzykiwacz można stosować z wkładami Liprolog.
Please make sure that Liprolog is mentioned in the leaflet accompanying your pen.
Chcę, byście wyjęli długopis i napisali wiadomość od terrorysty.
And I want you to get out a pen, and I want you to write a terrorist note.

Synonimy (polski) dla "napisać":

napisać

Przykłady użycia - "napisać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishI mógł napisać spory esej pod tytułem "Co zrobiłem w czasie letnich wakacji."
And he could have written quite an essay on "What I Did Over My Summer Vacation."
PolishI powiedziałam, że tak, chcę napisać o wiosce Śpiewających ludzi, Śpiewającej mniejszości.
And I said yes, about this village of singing people, singing minority.
PolishSzkopuł w tym, że trzeba wiedzieć, co napisać w SMSie.
The only downside is that it requires you to know how to text -- send a text message.
Polish(Śmiech) "Czy wyglądam jakbym mógł teraz napisać piosenkę ?
If you really want to exist, come back at a more opportune moment when I can take care of you.
PolishI najtrudniejsze jest też, że ten list trzeba napisać ręcznie.
And it is critical that you actually handwrite your letter.
PolishPowinniśmy więc napisać kolejne rozdziały tej historii, jak tylko będą one gotowe z technicznego punktu widzenia.
We should therefore open further chapters once they are technically ready.
PolishRządy zapisały swe postanowienia na papier, a - jak wszyscy wiemy - na papierze można napisać, co się chce.
Governments put things down on paper and, as we all know, you can say what you like on paper.
PolishWystarczyło wziąć papier, wkręcić do maszyny, napisać polecenie i wyciągnąć papier.
So what he had to do was take a piece of paper, roll it into the carriage, type his email or command and pull the paper out.
PolishEhhh, gdybym kierował siecią, mógłbyś napisać do zmarłych.
Heck, if I ran the Web, you could email dead people.
PolishMożesz zgłosić skargę do FTC online, zadzwonić pod numer 1-877-FTC-HELP lub napisać na adres:
The 'reply-to' address and the 'from' address should match. The message-id should also match the 'from' address domain.
PolishDlaczego nie można w sprawozdaniu napisać, że rozwiązaniem na przyszłość są energie odnawialne i oszczędność energii?
Why not say in the report that renewable energies and energy saving are the answer in the future?
PolishZanosi się także na zieloną księgę, ponieważ gdy tylko w Brukseli pojawi się jakiś problem, to należy napisać o nim księgę.
A Green Paper is also in the offing because, in Brussels, whenever a problem arises a paper has to be written on it.
PolishZdecydowałam, że dalej chcę opowiadać, ale wciąż chciałam napisać jakieś opowiadanie, i chciałam wymyślać moje historie.
And I decided that I wanted to tell -- but I still wanted to tell a narrative story and I still wanted to tell my stories.
PolishTo jest czas by napisać o nich jeszcze raz.
PolishNie można za wiele na nim napisać.
PolishWeźmy teraz małą dziewczynkę, która ma napisać -- no, nie taką zupełnie małą, średnio małą – próbuje napisać coś o Barbie.
Now, if you have a little girl, and she goes and writes to -- well, not so little, medium little -- tries to do research on Barbie.
PolishNa przykład latem 2009 redakcja ogłosiła konkurs, w ramach którego młodzi uczestnicy mieli napisać i nagrać własną telenowelę.
In summer 2009, for instance, the editorial board organised a competition in which young people wrote and filmed their own telenovelas.
PolishInteresowała mnie myśl, dlaczego i w jaki sposób mogłabym napisać nowy rodział, nową opowieść w historii sztuki i na świecie.
I was interested in the idea of why and how I could create a new story, a new narrative in art history and a new narrative in the world.
PolishW jaki sposób w książkach historycznych można było napisać inaczej, jeśli posłowie brytyjscy zawsze szanowali głosowanie irlandzkie!
How the history books could have been written differently if respect for the Irish vote from British colleagues was always there!
Polish.: jak napisać CV, jak szukać pracy, praktyki, zatrudnienia na wakacje lub pracy w charakterze au-pair.
Learn about Hungarian employment conditions and opportunities, or about working abroad.